Husfasader

Fastighet

SMHI Fastighet tillhandahåller produkter för analys, uppföljning, styrning och dimensionering av energi för uppvärmning och komfortkyla i byggnader. Utöver våra vedertagna produkter för normalårskorrigering erbjuder vi olika dataleveranser, konsulttjänster och utbildningar. Vårt mål är att fastställa vädrets påverkan på Er verksamhet och skapa en grund för bättre beslut.

SMHI Fastighet tillhandahåller produkter för analys, uppföljning, styrning och dimensionering av energi för uppvärmning och komfortkyla i byggnader. Utöver våra vedertagna produkter för normalårskorrigering erbjuder vi olika dataleveranser, konsulttjänster och utbildningar. Vårt mål är att fastställa vädrets påverkan på Er verksamhet och skapa en grund för bättre beslut.

Nyheter

Vårt utbud inom fastighet