Header

Energiprognoser för kraftproducenter

Förbättra din energihandel

Den europeiska energimarknaden genomgår stora förändringar. Klimatförändringarna påskyndar förändringar i hela samhället, där elektrifiering och avskaffande av fossila bränslen driver expansionen av förnybar energi. Mer förnybar energi innebär en allt mer osäker marknad.

SMHI och Montel

SMHI och Montel har arbetat tillsammans sedan 2001 för att förse kraftmarknaderna med skräddarsydda väderprognostjänster och kraftmarknadsinsikter.

Under 2016 bildade Montel en ny division för att utveckla smarta lösningar för kraftmarknaderna baserade på maskininlärning, en gren inom det bredare området artificiell intelligens (AI). Montel AI föddes och samarbetet med SMHI möjliggjorde en produktutveckling med en europeisk och till och med global potential.

2017 startade Montel, Energy Quantified, en lösning för kraftmarknaderna tillsammans med expertis från SMHI och till stor del baserad på väder- och Hydro GWh -data från SMHI.

Samarbetet med SMHI har gjort det möjligt för Montel -gruppen att bläddra igenom klimatdata och kontinuerliga väderprognoser och sedan omvandla dessa till kontinuerliga produktionsprognoser för vattenkraft, vind och solcellsanläggningar.

Våra produkter