Header

Optimera din energihandel med energiprognoser

Världens elmarknader övergår till förnybar elproduktion i större utsträckning vilket innebär att information om väder och vatten blir allt viktigare. Då elmarknader förlitar sig alltmer på energi från väderberoende produktion som vind och sol behövs data som exempelvis vindstyrka eller soltid.

Avskaffandet av fossila bränslen driver på expansionen av förnybar energi. Genom SMHIs väder- och Hydro GWh-data kan vi förse kraftmarknaderna med skräddarsydda prognostjänster. Klimatdata och fortlöpande väderprognoser omvandlas till kontinuerliga produktionsprognoser för vattenrakft, vind- och solcellsanläggningar. 

RELATERADE PRODUKTER