Stöd för beslut om klimatanpassning av vattenrelaterad verksamhet

Europiska vädercentret ECMWF har startat ett projekt som kallas för SWICCA och som ska samla vattenrelaterad klimatdata från Europa på ett ställe. Resultatet kommer sammanställas i en web-baserad plattform som beslutsfattare inom vattensektorn kan ta del av.

Under lång tid har det europeiska vädercentret (ECMWF) samlat information om klimatet förr, nu och i framtiden. För att göra denna information ännu mer tillgänglig för beslutsfattare i samhället har SWICCA-projektet skapats. SWICCA står för Service for Water Indicators in Climate Change Adaptation och projektet håller på 2016-2017.

 

SWICCA sammanfattar vattenrelaterad klimatdata

Fokus i SWICCA-projektet är att föra samman de som tillhandahåller vattenrelaterad klimatdata, från observationer och klimatmodeller, med dem som ska använda informationen. SWICCA syftar som helhet till att öka användandet av europeiska klimatdata för beslutsfattande vad gäller klimatanpassning på lokal nivå inom vattenrelaterad verksamhet.

SWICCA-projektet ska resultera i en web-baserad plattform där aktörer inom vattensektorn kan se klimatinformation och ladda ner klimatindikatorer anpassade för sin verksamhet.  

SMHI deltar i fallstudie

För att konkretisera behovet från användarna genomförs 15 fallstudier på olika platser i Europa, varav dricksvatten i Norrköping är en. SMHI samarbetar i denna fallstudie med Norrköping Vatten och Avfall som producerar dricksvatten åt invånarna i Norrköping.

Några av de utmaningar som vattenverket står inför och som fallstudien hoppas tydliggöra är framtida förändringar i råvattenkvalitet i vattentäkten Glan. Inom fallstudien kommer därför fokus läggas på fysiologiska, kemiska och i viss mån även mikrobiologiska förändringar i Glan