SMHI föreläser om risker för fastigheter i ett förändrat klimat

Ett förändrat klimat kan medföra ökad risk för skador på byggnader. Vilka är riskerna och hur kan fastighetsägare hantera dessa och förbereda sig? Det är frågor som SMHI lyfter på Nordbygg på Stockholmsmässan 26 april.  

Den 26-29 april 2022 går Nordens största byggmöte av stapeln på Stockholmsmässan. Jessica Lovell från SMHI finns på plats för att föreläsa om vilka risker det finns för fastighetsbranschen i ett förändrat klimat.

Klimatsäkra fastigheter

Ett förändrat klimat innebär att fastighetsägare står inför ökade risker för skador på byggnader. Riskerna handlar framförallt om ökad risk för skyfall och värmebölja, men även om mer gradvisa förändringar så som förhöjd årsmedeltemperatur och ökad årsmedelnederbörd, vilka riskerar att påverka fastigheter negativt. Jessica Lovell kommer i sin föreläsning även tipsa fastighetsägare vad de kan tänka på vad gäller befintliga fastighetsbestånd och hur de klimatsäkra nyetablerade fastigheter.

Planeringsunderlag 

Jessica Lovell
SMHI kan stötta fastighetsägare med framförallt ett långsiktigt planeringsunderlag som hjälper dem få en överblick av vilka klimatrisker som kan vara aktuella. Underlaget finns även som stöd till att lägga upp arbetet med klimatanpassning för att på lång sikt kunna prioritera rätt saker, säger Jessica Lovell, produktansvarig för klimatscreening för fastighetsägare, SMHI. 

Mer om Nordbygg och programmet under mässan hittar du på  webbplatsen för Nordbygg.