Kurs i klimatanpassning och klimatförändringar för dig som arbetar med skogen

Klimatet har en direkt påverkan på skogen och därmed även skogsbruket. Ett varmare klimat kan leda till en längre växtsäsong och en ökad skogstillväxt. Ett förändrat klimat medför även ökade risker för skador på skogen. Genom att delta i SMHIs kurs i klimatanpassning och klimatförändringar kan du som arbetar i skogen få mer kunskap om klimatförändringar, och även få verktyg för att ta fram en plan för klimatanpassning.

Skogsbruket behöver anpassas både till rådande klimatförändring, och till framtida klimatförändringar. I kursen Klimatanpassning och klimatförändringar för dig som jobbar med skog, får du lära dig mer.

− Ett varmare klimat, som vi är på väg mot, innebär att det är nödvändigt att skogsbruket anpassas för att nå en långsiktigt hållbar förvaltning av skogen. Kurserna kommer att hjälpa skogsägare att få mer kunskap om klimatförändringarna och därmed även verktyg för att anpassa utifrån detta, säger Alexandra Birger-Röör, affärsområdeschef Skog på SMHI.

Varför ska du gå kursen?

  • Du kommer att få god kunskap om klimatförändringar i Sverige som kan påverka skogen och skogsbruket.
  • Du kommer att få verktyg för att systematiskt arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat som förändras.
  • Du får tillgång till kursmaterial med anpassad klimatinformation och mallar för att jobba vidare efter kursen.

Gör en intresseanmälan redan nu

Antalet platser är begränsat. Anmälan öppnar i augusti 2022, men vi tar redan nu emot intresseanmälningar.

Mer information om kurserna för dig som arbetar med skog, inklusive information om anmälan.