Höga halter av PM10 under senvintern

Den senaste tiden har halten av partiklar (PM10) varit mycket hög i delar av Sverige. Detta är ett fenomen som ofta inträffar på senvintern. 

Miljökvalitetsnormen för PM10 är för ett dygn 50 ug m-3 för skydd av människors hälsa. Just nu är halten på vissa platser över 100 ug m-3. Höga halter av partiklar bidrar till ohälsa, men kan även ses som ett dis och solnedgången kan bli rödare än vanligt.

Speciellt höga halter finns i gatumiljö och nära vägar i områden där vägarna torkat upp, och där bilarnas dubbdäck under vintern rivit upp vägmaterial som nu kan virvla upp.

Följ mätningarna av PM10 och andra luftföroreningar på SMHIs Luftwebb  och på Naturvårdsverkets webbplats