Yttrande över - Underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Finland gällande planer på havsbaserad vindkraftspark i finsk ekonomisk zon kallad ”Tyrsky”

Diarienummer : 2024/370/5.4.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: