Yttrande över samrådsremiss för anläggning av ny bro över Torne älv vid Autio väg 99 i Pajala Kommun, Norrbottens län

Diarienummer : 2020/2537/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: