Samrådsunderlag angående Ny Götaälvbro, Järnvägsplan och Tillstånd till vattenverksamhet

Diarienummer : 2012/2033/10.1
Departement/Myndighet : Göteborgs Stad, Trafikkontoret
Besvarad: