Samråd enligt Esbokonventionens protokoll om Tysklands utvecklingsplan för vindkraftsutbyggnad och nätanslutning i Tysklands ekonomiska zon

Diarienummer : 2022/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad: