Ombyggnad av E4 och för anläggning av gång- och cykelväg, delen Ullånger-Docksta i Kramfors kommun, Västernorrlands län

Diarienummer : 2013/1203/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: