Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen - Glyttinge inklusive MKB, Linköpings kommun, Östergötlands län

Diarienummer : 2013/1962/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: