Kompletterande underlag inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap miljöbalken av "Effektivare Nord-sydliga förbindelser i stockholmsområdet"

Diarienummer : 2007/496/184
Departement/Myndighet : Vägverket
Besvarad: