Kommunicering av Länsstyrelsens yttrande och Trafikverkets utlåtande över inkomna synpunkter på Arbetsplan för E4 förbifart Stockholm

Diarienummer : 2011/998/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: