Begäran om yttrande enligt Barlastvattenförordning (SFS 2017:74) 2 kap. 19 § avseende utpekande av Same Risk Area för barlastvattenhantering i Öresund

Diarienummer : 2020/42/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad: