SMHI lyser ut medel för klimatanpassning, tredje utlysningen

Svenska statliga myndigheter erbjuds att söka medel från SMHI för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassningsarbete inom sitt ansvarsområde.

Utlysning nummer tre av medel för utveckling av handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat är öppen till 31 augusti 2018.

Alla svenska myndigheter är välkomna att söka. Myndigheter som redan har handlingsplaner kan söka medel för att utöka dessa och inkludera fler delar av verksamheten som tidigare inte ingått i handlingsplanen. Följaktligen kan man inte söka för enbart revidering av befintlig handlingsplan.