SMHI tillhandahåller data och beslutsunderlag inom klimatområdet

Här på SMHIs webbplats kan du se bredden av SMHIs verksamhet kring klimat och klimatförändringar. Du kan till exempel ta del av forskningen som bedrivs på Rossby Centre, ladda ned klimatdata och lära dig mer om klimatförändringar via Kunskapsbanken.

Klimatet håller på att förändras och förändringarna kommer i framtiden bli mer omfattande än idag. Det är viktigt att fortsätta att vidta åtgärder för att begränsa de utsläpp som ger upphov till klimatförändringarna och samtidigt anpassa samhället till det förändrade klimatet. SMHI arbetar framförallt med att tillhandahålla data och beslutsunderlag för klimatpolitiken.

Forskning, scenarier och data

På forskningsenheten Rossby Centrearbetar man med klimatmodeller och tar fram resultat i form av klimatscenarier. Modelleringsarbetet omfattar meteorologiska, oceanografiska och hydrologiska processer. SMHI tillhandahåller förutom data om klimatet framåt i tiden även klimatdata från observationer bakåt i tiden. Stora mängder data i olika variabler finns att ladda ned.

Samverkan, uppdrag, tjänster och produkter

Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimatområdet och tillhandahåller därigenom en mängd klimatrelaterade .

Mistra-SWECIA

SMHI är också värd för forskningsprogrammet Mistra-SWECIA som handlar om klimatanpassning, klimatmodellering, ekonomi, effekter och anpassning som en process.