Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan fjorton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

16 april 2014

Vägledning för anpassningsåtgärder vid bostadsombyggnader

Vid ombyggnader och renoveringar av bostäder bör arbetet också innefatta att byggnaderna anpassas till framtida klimat, en aspekt som medför många frågor. Klimatexpertcentrat London Climate Change Partnership har tagit fram två faktablad med ekonomiska aspekter, praktisk vägledning och presentation av olika lösningar.

15 april 2014

Kustmöte arrangeras i Kristianstad

Det årliga mötet om planering, byggande och skydd av kustområden hålls den 30 september - 1 oktober i Kristianstad. Senaste nytt om kustplanering och förvaltning, kustskydd, erosion och angränsande områden presenteras. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut, Kristianstad kommun och Erosionsskadecentrum.

13 april 2014

FNs klimatpanel om utsläppsminskningar

FNs klimatpanel presenterade under söndagen sin tredje rapport som handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. Trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader, konstaterar panelen.

10 april 2014

Nytt kartverktyg Skyddad natur

Det nya kartverktyget Skyddad natur är ett stöd för alla som arbetar med naturvårdsfrågor och planering av mark och vatten i Sverige.  Naturvårdsverkets verktyg ger bland annat en samlad bild över alla skyddade områden inklusive naturvårdsavtal och marina områden som pekats ut enligt internationella konventioner.

09 april 2014

Verktygslåda för bättre hälsovård i ett förändrat klimat

Med förändrade vädermönster, fler extremvädersituationer och stigande temperaturer kommer offentlig sjukvård och omsorg att sättas på allt större prov. I Storbritannien har man tagit fram en verktygslåda som ska hjälpa bland andra samordningsförbunden, s.k. "Health and Wellbeing Boards", att anpassa vård- och omsorgsverksamheten till de nya utmaningarna.

08 april 2014

Film om IPCC-rapporten

En ny film visar och förklarar innehållet i senaste rapporten från FNs klimatpandel, ”Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability”. Filmen är cirka tolv minuter lång.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

  1. Vad är klimatanpassning?
  2. Varför klimatanpassning?

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

IPCC - Nationell kontaktpunkt

IPCC-seminarium

I anslutning till IPCCs andra klimatrapport arrangerades ett seminarium kring klimatanpassning den 31 mars i Stockholm. Seminariet går att se här på webben.

Program och webbsändning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nystartade nyhetsbrev om klimatanpassning.

  1. Nyhetsbrev Klimatanpassning mars 2014
  2. Prenumerera på nyhetsbrevet

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Kalendarium klimatanpassning
Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.
Tema: klimat i förändring (SMHI)