Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan fjorton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

AKTUELLT

24 april 2014

Frågor kring klimatförändring i ny visualisering

En ny webbsida, Big Facts, visualiserar internationella fakta kring klimatförändringar, lantbruk och livsmedelsförsörjning. Webbtjänsten som är fri för alla att använda, har främst skapats för att ge tillgång till trovärdig information på området. Sidan har skapats av CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security.

23 april 2014

Enkät om kortsiktiga klimatscenarier

Vilka behov finns för att använda klimatprognoser, det vill säga bedömningar som sträcker sig från en månad till tio år framåt i tiden? Ny finns en ny enkät att fylla i, som syftar till att förbättra den här typen av tjänster. Bakom enkäten står projektet Euporias, European Provision Of Regional Impacts Assessments on Seasonal and Decadal Timescales, som drivs av Europeiska Kommissionen.

22 april 2014

Rapport visar på effekter för europeiska företag

I en ny rapport ”Climate Change Resilience in Europe”, framgår att företag i Europa redan upplever effekter av klimatet och tar frågan på allvar. Rapporten analyserar information kring anpassning och bygger på data från 270 stora företag från 20-talet länder. Arbetet har gjorts av brittiska Carbon Disclosure Project.

16 april 2014

Vägledning för anpassningsåtgärder vid bostadsombyggnader

Vid ombyggnader och renoveringar av bostäder bör arbetet också innefatta att byggnaderna anpassas till framtida klimat, en aspekt som medför många frågor. Klimatexpertcentrat London Climate Change Partnership har tagit fram två faktablad med ekonomiska aspekter, praktisk vägledning och presentation av olika lösningar.

15 april 2014

Kustmöte arrangeras i Kristianstad

Det årliga mötet om planering, byggande och skydd av kustområden hålls den 30 september - 1 oktober i Kristianstad. Senaste nytt om kustplanering och förvaltning, kustskydd, erosion och angränsande områden presenteras. Mötet genomförs i samverkan mellan Statens geotekniska institut, Kristianstad kommun och Erosionsskadecentrum.

13 april 2014

FNs klimatpanel om utsläppsminskningar

FNs klimatpanel presenterade under söndagen sin tredje rapport som handlar om lösningar för att bromsa och på sikt stabilisera klimatet. Trenden av ökande utsläpp av växthusgaser måste brytas inom kort för att klara målet om en maximal ökning av jordens medeltemperatur på två grader, konstaterar panelen.

VAD MENAS MED KLIMATANPASSNING?

Klimatanpassning - vad är det och varför?

Med klimatanpassning menar vi här den anpassning av samhällets olika funktioner som blir nödvändig när klimatet förändras. Klimatanpassning behövs parallellt med åtgärder för att minska samhällets påverkan på klimatet.

  1. Vad är klimatanpassning?
  2. Varför klimatanpassning?

Mer växtlighet i framtiden?

Vegetationsperiodens längd kan komma att öka med flera månader fram till sekelskiftet. Södra landet får störst ökning.

Se klimatscenarier

Kalendarium

Vad är på gång?

I vårt kalendarium får du en översikt av de evenemang, seminarier och konferenser som handlar om klimatanpassning, såväl i Sverige som internationellt.

Kalendarium klimatanpassning

IPCC-seminarium

I anslutning till IPCCs andra klimatrapport arrangerades ett seminarium kring klimatanpassning den 31 mars i Stockholm. Seminariet går att se här på webben.

Program och webbsändning

Nyhetsbrev Klimatanpassning

Ta del av vårt nyhetsbrev om klimatanpassning.

  1. Nyhetsbrev Klimatanpassning mars 2014
  2. Prenumerera på nyhetsbrevet
Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning
Människans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. FN:s klimatpanel uppskattar att jordens medeltemperatur kan öka med 1,1-6,4 grader under 2000-talet.
Tema: klimat i förändring (SMHI)