Menu
 

  Ny varningssida på smhi.se

  • Ny varningssida på smhi.se

  Nyheter

  Begränsningar av luftföroreningar ger effekt på klimatet i Arktis

  Begränsningar i utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar skulle kunna ge en viss dämpande effekt av klimatförändringen i Arktis. Resultatet skulle visa sig snabbare än vid en minskning av koldioxidutsläpp. Det är dock helt avgörande vilka utsläpp som minskas, eftersom en del luftföroreningar värmer och andra kyler. Det visar en ny forskningsstudie publicerad i Nature Climate Change.

  Stormen Gorm har passerat

  En vädermässigt mycket händelserik novembermånad avslutades med en rejäl storm med namnet Gorm. I Helsingborg slogs nytt vindrekord med orkanbyar på 36 m/s. I Halmstad nådde havsvattenståndet rekordnivåer på drygt två meter över medelvatten.

  Begränsningar av luftföroreningar ger effekt på klimatet i Arktis

  Begränsningar i utsläppen av klimatpåverkande luftföroreningar skulle kunna ge en viss dämpande effekt av klimatförändringen i Arktis. Resultatet skulle visa sig snabbare än vid en minskning av koldioxidutsläpp. Det är dock helt avgörande vilka utsläpp som minskas, eftersom en del luftföroreningar värmer och andra kyler. Det visar en ny forskningsstudie publicerad i Nature Climate Change.

  Stormen Gorm har passerat

  En vädermässigt mycket händelserik novembermånad avslutades med en rejäl storm med namnet Gorm. I Helsingborg slogs nytt vindrekord med orkanbyar på 36 m/s. I Halmstad nådde havsvattenståndet rekordnivåer på drygt två meter över medelvatten.

  TEMA COP21

  Klimatrådgivare från SMHI på COP21

  Världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention i Paris - COP 21 (30 nov - 11 dec). Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI, deltar. 

  Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

  Globala klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna som sker vid COP21 i Paris den 30 nov – 11 december.

  Vad händer med klimatet?

  SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

  Klimatrådgivare från SMHI på COP21

  Världens länder ska enas om ett nytt klimatavtal i de förhandlingar som sker inom FNs klimatkonvention i Paris - COP 21 (30 nov - 11 dec). Markku Rummukainen, klimatrådgivare på SMHI, deltar. 

  Från vetenskapligt underlag till nytt avtal

  Globala klimatförhandlingar sker inom ramen för FN:s klimatkonvention UNFCCC. FNs klimatpanel IPCC har lämnat sitt vetenskapliga underlag till grund för förhandlingarna som sker vid COP21 i Paris den 30 nov – 11 december.

  Vad händer med klimatet?

  SMHI är en expertmyndighet inom klimatområdet. Upptäck fakta, scenarier och tjänster på vår temasida!

  Rök från flera skorstenar

  Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

  Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

  Tre kartor som visar förändring av snötäcket

  Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

  SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

  Rök från flera skorstenar

  Vad betyder två graders global uppvärmning i Sverige?

  Årsmedeltemperaturen kan bli 1,5 till 3,5 grader varmare, och de kallaste vinterdagarna kan bli 4 till 7 grader varmare. SMHIs klimatforskare Gustav Strandberg visar visningstjänsten där du kan utforska förändringen.

  Tre kartor som visar förändring av snötäcket

  Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

  SMHIs nya länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

  TEMA Vinter

  Snö - fysikalisk bakgrund

  Snö - fysikalisk bakgrund

  Professionella tjänster

  Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

  Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

  Snabbare vindkraftsprojektering

  Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

  Återkomsttider för extremväder

  Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

  Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

  Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

  Snabbare vindkraftsprojektering

  Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

  Återkomsttider för extremväder

  Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

  Klimatanpassning

  Söka från Landsbygdsprogrammet

  En ny guide hjälper till för att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder från Landsbygdsprogrammet. Här finns tre typer av projekt - för investering, för samarbete och för innovation. 

  Regnrabatt minskar översvämning

  I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

  Ny guide för klimatanpassning

  En vägledning vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Det kan gälla frågor som översvämningar, värmeböljor och förändrade växtsäsonger.

  Söka från Landsbygdsprogrammet

  En ny guide hjälper till för att söka finansiering för klimatanpassningsåtgärder från Landsbygdsprogrammet. Här finns tre typer av projekt - för investering, för samarbete och för innovation. 

  Regnrabatt minskar översvämning

  I Göteborg har så kallade regnrabatter anlagts för att förhindra översvämningar och förbättra vattenreningen. Ökad nederbörd gör det allt viktigare med lösningar för dagvattenhanteringen. I ett nytt exempel beskrivs arbetet med klimatanpassning.

  Ny guide för klimatanpassning

  En vägledning vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning. Kommuner, landsting, myndigheter, företag med flera hittar hjälp och stöd för att rusta för ett förändrat klimat. Det kan gälla frågor som översvämningar, värmeböljor och förändrade växtsäsonger.

  Upptäck

  Forskning

  Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

  Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

  SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

  SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

  Globala klimatmodeller utvecklas för fördjupad kunskap om klimatförändringen

  Klimatmodeller är de verktyg forskare använder för att undersöka hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Nu ska forskare utveckla de globala klimatmodellerna för att lära oss ännu mer om klimatförändringen.

  SMHI-projektet Switch-On lyfts fram av EU som särskilt lyckat

  SMHIs projekt Switch-On uppmärksammas av EU som ett särskilt framgångsrikt projekt vid GEO-mötet i Mexiko. Projektet använder öppna data för att skapa tjänster för vattenförvaltning i Europa, och bygger parallellt upp en forskningsinfrastruktur för att främja samarbete mellan europeiska forskare.

   
   
  statistics logger