Nyheter

Rymdväder nytt uppdrag för SMHI

Solstormar kan påverka viktiga samhällsfunktioner, som elnätet, tågtrafik, satelliter och flygtrafik. Därför har SMHI sedan årsskiftet i uppdrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, att arbeta med rymdväder.

Ny tjänst: Klimatanpassa din kommun

Skogsbränder, översvämningar och jordskred – klimatet förändras och svenska kommuner är i stort behov av att rusta sig. Nu finns en ny konsulttjänst från SMHI som kan bidra till att kommunerna kommer igång med sitt lokala anpassningsarbete.

Tema Sportlov

Fjällobservationer

Upptäck

Klimatet förändras

Framtidens klimat

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du klimatscenarier och senaste sammanställningar från FNs klimatpanel IPCC.

Exempel på klimatanpassning

Det pågår ett stort arbete för att anpassa samhället till ett förändrat klimat. På Klimatanpassningsportalen beskrivs några svenska exempel, exempelvis att minska översvämningar. 

Data för klimatanpassning

Här hittar du databaser med information som kan användas vid klimatanpassning, exempelvis översvämningskartering och naturolycksdatabasen.

Professionella tjänster

Minska risken för snöras

SMHIs webbtjänst hjälper dig som har ansvar för takskottning att enkelt planera och bedöma behovet av snöröjning.

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Kostnadseffektiv markvärme

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Forskning

Luftkvalitet i svenska städer år 2030

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla åtgärder för att klara kvalitetsmålet för frisk luft för partiklar.

Prognoser för nedisning av vindkraftverk

Forskning har lett fram till att vindkraftsproducenter nu kan få prognoser över risk för nedisning av vindkraftverk presenterat på en karta. Det är viktigt för att bedöma produktionsläget det kommande dygnet.