• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

Ommöblering på startsidan

Nu justerar vi startsidan på smhi.se. Syftet är att ge bättre överblick över innehållet samt förbereda för en mobilanpassning av webbplatsen.

Störningar på smhi.se

I samband med skiftet till ny vädertjänst så kommer det vara en del störningar. Det kan hoppa fram och tillbaka mellan den nya och gamla tjänsten. Vi beklagar detta.

Nyheter

CORDEX logo

Nytt internationellt projektkontor till SMHI

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Skyfall puff

Lokalt mer än 100 mm i Västsverige på två dygn

Under de senaste två dagarna har det varit kraftig nederbörd i Västsverige vilket orsakat översvämningar på en del håll. Lokalt hade det fram till fredagens morgon fallit mer än 100 mm sedan i onsdags morse. Framför allt var det Bohuslän och Dalsland som drabbades hårdast av den ymniga nederbörden. De största mängderna föll över de mer höglänta områdena i Dalsland.

Professionella tjänster

Prognosstyrd markvärme

Kostnadseffektiv markvärme

Med prognosstyrd markvärme får du ett snöfritt underlag oavsett väderlek och du slipper värma upp i onödan. På så vis skonar du både miljön och plånboken.

Snöras-varning

Minska risken för snöras

SMHIs webbtjänst hjälper dig som har ansvar för takskottning att enkelt planera och bedöma behovet av snöröjning.

metkurs-puff 448x283

Meteorologi för vinterväghållare

Våra erfarna vägmeteorologer lär dig grundläggande meteorologi med fördjupning i väder som ger halka. Kursen ger dig smarta knep inför snöröjning, halkbekämpning och tolkning av väderinformation. Platser kvar i Göteborg och Malmö!

Klimatet förändras

Stormfällt träd mot grå himmel

Inte fler stormar i framtiden - men fler skador

Stormarna i Sverige har inte ökat i antal under de senaste åren och det finns inga tydliga tecken på att det kommer bli fler stormar i framtiden.  Däremot kan skadorna förvärras i ett varmare klimat.

Tema IPCC (storpuff)

Om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

Statistik och data (Imagebild)

Klimatanpassningsportalen

Klimatanpassningsportalen är ett stöd för dig som arbetar med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, eller andra intresserade. Portalen är ett samarbete mellan femton myndigheter.

Forskning

CORDEX logo

Nytt internationellt projektkontor till SMHI

SMHI utses till värd för ett nytt internationellt projektkontor för regional klimatmodellering. Kontoret ska stödja utveckling av klimatmodeller och beräkningar av framtida klimat och främja samarbetet mellan olika regioner och länder med speciellt fokus på kunskapsuppbyggnad i utvecklingsländer.

Vågor vatten

Forskningsprojekt har utvecklat verktyg för framtida hydrologi

Forskare har under ett flerårigt projekt utvecklat verktyg som ger nya och förbättrade möjligheter att arbeta med framtida hydrologi, klimateffekter och klimatanpassning. Det har lett till nya kunskaper om hur ett framtida klimat kan påverka vattnet omkring oss.