Interaktiv prognos- och radarkarta

Maximera kartan
Nu visas data för

Polarnatten sänker sig nu över norra Norrland

  • Polarnatten sänker sig nu över norra Norrland

Nyheter

November bjöd på märklig tropisk orkan

Vi har sammanfattat november månads världsväder. November bjöd på både högre och lägre temperaturer än normalt, dessutom en märklig tropisk orkan. Och havsisens utbredning i både Antarktis och Arktis var rekordlåg för årstiden.

Eumetsat arrangerar tävling för rymdtokiga barn

Nu har Eumetsat dragit igång 2016 års omgång av Minecraft Oceans Competition för barn. Tävlingen går ut på att bygga modeller av satelliter i dataspelet Minecraft.

November bjöd på märklig tropisk orkan

Vi har sammanfattat november månads världsväder. November bjöd på både högre och lägre temperaturer än normalt, dessutom en märklig tropisk orkan. Och havsisens utbredning i både Antarktis och Arktis var rekordlåg för årstiden.

Eumetsat arrangerar tävling för rymdtokiga barn

Nu har Eumetsat dragit igång 2016 års omgång av Minecraft Oceans Competition för barn. Tävlingen går ut på att bygga modeller av satelliter i dataspelet Minecraft.

Fler nyheter

Tema Vinter

Professionella tjänster

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper dig att enkelt och konstnadseffektivt utvärdera luftkvaliteten i tätortsluften i din kommun.

SMHI Prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper dig att enkelt och konstnadseffektivt utvärdera luftkvaliteten i tätortsluften i din kommun.

SMHI Prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Klimatet förändras

Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas? Svara på våra enkäter!

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Var med och påverka IPCCs kommande rapporter

Vad borde FNs klimatpanel IPCC fokusera på i kommande rapporter? Och hur kan den kunskap om klimatet som sammanställs bäst spridas? Svara på våra enkäter!

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Analyser visar hur klimatet kan förändras i Sveriges län

SMHIs länsanalyser visar i vilken grad klimatet förändras, beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser kommer att bli.

Upptäck

Klimatanpassning

Avsaltningsverk löser dricksvattenproblem

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Skyfallsväg mot översvämningar

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Genom att utforma vägen på nytt vis leds regnet bort effektivare. Skyfallsvägen beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Höjd VA-taxa löste vattenläckage

På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Avsaltningsverk löser dricksvattenproblem

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Skyfallsväg mot översvämningar

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn och lösningen provas nu i Karlstad. Genom att utforma vägen på nytt vis leds regnet bort effektivare. Skyfallsvägen beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Höjd VA-taxa löste vattenläckage

På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Forskning

Långsam återväxt av Arktis havsis

Arktis havsisutbredning är onormalt liten för den här tiden på året. En första analys visar att värme och fukt från Atlanten och Stilla havet påverkar. Tillsammans med den höga vattentemperaturen påverkas återväxten av Arktis havsis. Liknande mönster ses i Antarktis just nu.

Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

Under flera år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika. Nu vill de utveckla en klimatatlas som visar på regionala effekter vid olika klimatscenarier. Planen för en effektatlas för Afrika presenteras vid COP 22 i Marrakesh tisdag 8 november 2016.

Långsam återväxt av Arktis havsis

Arktis havsisutbredning är onormalt liten för den här tiden på året. En första analys visar att värme och fukt från Atlanten och Stilla havet påverkar. Tillsammans med den höga vattentemperaturen påverkas återväxten av Arktis havsis. Liknande mönster ses i Antarktis just nu.

Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

Under flera år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika. Nu vill de utveckla en klimatatlas som visar på regionala effekter vid olika klimatscenarier. Planen för en effektatlas för Afrika presenteras vid COP 22 i Marrakesh tisdag 8 november 2016.

Forskningsnyheter