• Inga favoriter tillagda
Mina favoritorter
  • Översikt

Prognos för

Översikt Sverige

Radar, Norden

Satellit, Norden

AKTUELLT

14 juli 2014

Lösningar för kulturvård i förändrat klimat

Klimatförändringen med ökad risk för ras och skred, fukt och skadeinsekter drabbar slott, hembygdsgårdar, kyrkor och byggnadsminnen. I en idésamling för klimatanpassning finns nu beskrivet nya exempel på hur det svenska kulturarvet kan bevaras.

Lösningar för kulturvård i förändrat klimat
09 juli 2014

Öppna data från SMHI på höstens East Sweden Hack

Under East Sweden Hack den 5 – 7 september ska deltagarna utveckla en nytänkande prototyp till app eller webbtjänst. SMHI finns med i hacket där öppna data ska användas av deltagarna.

Öppna data från SMHI på höstens East Sweden Hack
04 juli 2014

Världsvädret i juni - varmt och regnigt

Det mesta av väderdramatiken runtom i världen kom att handla om extrem värme och kraftiga regn. I bland annat delar av amerikanska Mellanvästern var månaden rekordblöt.

01 juli 2014

Varmare klimat i omvärlden har stor påverkan på Sverige

Klimatet förändras över hela världen och det påverkar oss i Sverige indirekt. Risker för företag, finansiella system och livsmedelsförsörjning är några exempel. Seminariet ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld” lockade många åhörare under Almedalsveckan.

Varmare klimat i omvärlden har stor påverkan på Sverige
30 juni 2014

Nordliga vindar gav en kylig och ostadig juni

Inverkan från en högtrycksrygg och en sydlig luftström gav för årstiden ganska varmt väder under inledningen av månaden, men kring den 12 juni slog strömningen om till nord. Ostadigt och kyligt väder kom därefter att sätta sin prägel på resten av månaden.

 

Nordliga vindar gav en kylig och ostadig juni
28 juni 2014

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar

Vilka utmaningar står Sverige inför när klimatet förändras i omvärlden, till exempel när det gäller livsmedelsförsörjning, säkerhetspolitik och finanser? Det är temat för ett seminarium i Almedalen den 1 juli, arrangerat av SMHI i samarbete med en rad myndigheter.

Almedalsseminarium om nya klimatutmaningar
24 juni 2014

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth samordnar forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice ordförande i den nya styrelsen.

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas
18 juni 2014

Så kan husen räddas i ett fuktigare klimat

Mängden vattenånga i luften har ökat under de senaste sextio åren, visar en ny SMHI-rapport, och en fortsatt ökning kan väntas i framtiden. Det drabbar bland annat slott, hembygdsgårdar och kyrkor med allt mer mögelangrepp. Därför tittar forskare nu på lösningar för att bevara det svenska kulturarvet.

Så kan husen räddas i ett fuktigare klimat

Anpassning till ändrat klimat

Vi sammanställer kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om samhällets anpassning till ett förändrat klimat.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Data för kloka val

SMHIs öppna data kan vara en grund för kloka val inom stadsplanering och klimatanpassning. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning bloggar på portalen Hållbar Stad.

Blogg Hållbar Stad

KUNSKAPSBANKEN

Varning för mycket höga temperaturer

Sedan 2013 utfärdar SMHI varningar för mycket höga temperaturer. Det ger vårdsektorn, riskgrupper och allmänheten möjlighet att förbereda sig.

Varning för mycket höga temperaturer
Sommarbadande flicka

Fruntimmersveckan

Enligt prognoserna väntas, precis som förra året, ett högtryck dominera vädret under fruntimmersveckan.

Fruntimmersveckan

Åska och blixtar

Lär dig mer om åska och blixtar, och sök i statistiken för antalet åskdagar/månad sedan 2002.

  1. Lär dig om åska
  2. Lär dig om blixtar
  3. Åsk-statistik (sedan 2002)

BLOGG: Väderleken

Ljummaste natten vid Norrlandskusten på minst 50 år

I natt, den 22 juli, sjönk inte temperaturen lägre än 22,4° i Storön vid Norrbottenskusten utanför Kalix.

  1. 22 juli: Ljummaste natten vid Norrlandskusten på minst 50 år
  2. 21 juli: Rammasun passerade i mediaskugga

Klimatet förändras

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

  1. IPCC - Nationell kontaktpunkt
  2. FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas
  3. Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

Återblickar på juni

VädretNordliga vindar gav kyligt och ostadigt väder
I sjöar och vattendragHöga flöden i norr, låga i söder
Till havsSmå vattenståndsvariationer

Hur var det förra året?
I arkivet finns månadsvisa summeringar av väder och vatten sen januari 2004.

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Planera för blixt- och åskstörningar

Rusta för oväder med åskvarningar och nedslagsrapporter via SMS och e-post, konsultation och nedslagshistorik.

Beslutsunderlag för oväder
Strandnära bebyggelse

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Stöd vid klimatanpassning

FORSKNING

Forskning om Östersjöns framtid

Övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger och syrefria bottnar har drabbat havet. Ny forskning ska ge mer kunskap om Östersjöns framtid.

Ny forskning om Östersjöns framtid

Klimatforskning vid Rossby Centre

SMHIs enhet för klimatforskning, Rossby Centre, forskar för ökad kunskap om klimatet och klimatprocesser.

Om Rossby Centre och klimatforskning