Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Observationer av de stora haven

Haven utbreder sig över mer än två tredjedelar av jordens totala yta, eller 70% mer exakt. Denna enorma areal har historiskt sett varit svår att observera, speciellt områden långt från tätbebyggda landområden och huvudsakliga sjöfartsleder. Stora …

Bakgrund till ENSO

Koppling mellan tids- och rumsvariation

Prognoser av ENSO

Vad händer i havet

El Niño – Southern Oscillation – ENSO

El Niño är havsfenomenet som tillsammans med atmosfärsfenomenet Southern Oscillation återkommer över Stilla Havet med ett mellanrum på två till sju år. De två fenomenen är kopplade till varandra, med den gemensamma benämningen ENSO (El Niño - …

Beskrivning av fenomenet ENSO

Den viktigaste lärdomen från de senaste decenniernas ENSO observationer är den mycket stora variationsrikedom som ENSO uppvisat. I realtid har man kunnat bevittna en till synes aldrig sinande ström av överraskningar i hur ENSO manifesterar sig och …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Observationer av de stora haven

Haven utbreder sig över mer än två tredjedelar av jordens totala yta, eller 70% mer exakt. Denna enorma areal har historiskt sett varit svår att observera, speciellt områden långt från tätbebyggda landområden och huvudsakliga sjöfartsleder. Stora …

Bakgrund till ENSO

Koppling mellan tids- och rumsvariation

Prognoser av ENSO

Vad händer i havet

El Niño – Southern Oscillation – ENSO

El Niño är havsfenomenet som tillsammans med atmosfärsfenomenet Southern Oscillation återkommer över Stilla Havet med ett mellanrum på två till sju år. De två fenomenen är kopplade till varandra, med den gemensamma benämningen ENSO (El Niño - …

Beskrivning av fenomenet ENSO

Den viktigaste lärdomen från de senaste decenniernas ENSO observationer är den mycket stora variationsrikedom som ENSO uppvisat. I realtid har man kunnat bevittna en till synes aldrig sinande ström av överraskningar i hur ENSO manifesterar sig och …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.