Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Sveriges klimat har blivit varmare och blötare

Vad har hänt med temperatur- och nederbördsklimatet sedan normalperioden 1961-1990?

Om klimatscenarier

I klimatfrågan är scenarier ett hjälpmedel för planering och beslut om utsläpp och anpassning till klimatförändringar. Med deras hjälp kan olika samhällsaktörer dra slutsatser om hur vårt agerande kan påverka framtiden och hur det påverkar oss. Här …

Volutus - molnrulle

Ett långt, cylinderformat moln, kallat molnrulle eller på latin volutus, kan bildas då kall luft sjunker ner från ett åskmoln eller avancerar utmed en kallfront.

Volutus är ett nytt begrepp som lanserats i den nya internationella molnatlasen och …

Fakta om Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö. Sjön ligger i en förkastningssänka i jordskorpan och är därför långsträckt med branta strandlinjer och bråda djup.

Klimatindikator - nederbörd

Klimatindikatorn för nederbörd är baserad på mätningar vid 87 stationer sedan år 1860. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger värdena något lägre än ett för landet rättvisande medelvärde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Sveriges klimat har blivit varmare och blötare

Vad har hänt med temperatur- och nederbördsklimatet sedan normalperioden 1961-1990?

Om klimatscenarier

I klimatfrågan är scenarier ett hjälpmedel för planering och beslut om utsläpp och anpassning till klimatförändringar. Med deras hjälp kan olika samhällsaktörer dra slutsatser om hur vårt agerande kan påverka framtiden och hur det påverkar oss. Här …

Volutus - molnrulle

Ett långt, cylinderformat moln, kallat molnrulle eller på latin volutus, kan bildas då kall luft sjunker ner från ett åskmoln eller avancerar utmed en kallfront.

Volutus är ett nytt begrepp som lanserats i den nya internationella molnatlasen och …

Fakta om Vättern

Vättern är Sveriges näst största sjö. Sjön ligger i en förkastningssänka i jordskorpan och är därför långsträckt med branta strandlinjer och bråda djup.

Klimatindikator - nederbörd

Klimatindikatorn för nederbörd är baserad på mätningar vid 87 stationer sedan år 1860. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger värdena något lägre än ett för landet rättvisande medelvärde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.