Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Hur mäts prognosers träffsäkerhet?

SMHI mäter kontinuerligt träffsäkerheten i väderprognoserna. Ett flertal parametrar i en väderprognos jämförs mot observationer av hur vädret sedan utvecklade sig.

Vårflodsstart – Nybergsund

Nedan visas information om starten för vårfloden vid den norska mätstationen “Nybergsund” i Klarälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart – Grötsjön

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Grötsjön” i Dalälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart – Tänndalen

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Tänndalen” i Ljusnans avrinningsområde.

Vårflodsstart – Lillglän

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Lillglän” i Ljusnans avrinningsområde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Hur mäts prognosers träffsäkerhet?

SMHI mäter kontinuerligt träffsäkerheten i väderprognoserna. Ett flertal parametrar i en väderprognos jämförs mot observationer av hur vädret sedan utvecklade sig.

Vårflodsstart – Nybergsund

Nedan visas information om starten för vårfloden vid den norska mätstationen “Nybergsund” i Klarälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart – Grötsjön

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Grötsjön” i Dalälvens avrinningsområde.

Vårflodsstart – Tänndalen

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Tänndalen” i Ljusnans avrinningsområde.

Vårflodsstart – Lillglän

Nedan visas information om starten för vårfloden vid mätstationen “Lillglän” i Ljusnans avrinningsområde.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.