Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Klimatindikator - temperatur

Temperaturvariationerna i Sverige från år 1860 liknar de globala förändringarna och är i linje med följderna av en ökning av växthuseffekten.

Årets medelvattenstånd

Årets medelvattenstånd är ett beräknat värde bestämt genom regression på många års årsmedelvärden av havsvattenståndet. Praktiskt används värdet för att bestämma det aktuella djupet utifrån uppgifterna i sjökorten.

Snörullar och isbollar

Snörullar kan bildas i töväder när kraftig vind river upp ett tunt täcke våt snö på ett hårt underlag, oftast skare. Den lösrivna snöfliken rullas vidare tills det bildats en så stor rulle att vinden inte längre förmår flytta den. Isbollar är …

Östergötlands klimat

Det låglänta området mellan havet i öster och Vättern i väster har ett relativt enhetligt och gynnsamt klimat, medan de skogklädda höjderna i södra och norra Östergötland har ett kärvare klimat med större variationer.

Ortsprognoser – del i helheten

SMHIs ortsprognoser ger en bra inblick i hur vädret ska bli för en viss plats. För att du ska få en rättvisande bild av väderprognosen för din ort, kan ortsprognosen med fördel kompletteras med annan information, exempelvis meteorologens kommentar …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Klimatindikator - temperatur

Temperaturvariationerna i Sverige från år 1860 liknar de globala förändringarna och är i linje med följderna av en ökning av växthuseffekten.

Årets medelvattenstånd

Årets medelvattenstånd är ett beräknat värde bestämt genom regression på många års årsmedelvärden av havsvattenståndet. Praktiskt används värdet för att bestämma det aktuella djupet utifrån uppgifterna i sjökorten.

Snörullar och isbollar

Snörullar kan bildas i töväder när kraftig vind river upp ett tunt täcke våt snö på ett hårt underlag, oftast skare. Den lösrivna snöfliken rullas vidare tills det bildats en så stor rulle att vinden inte längre förmår flytta den. Isbollar är …

Östergötlands klimat

Det låglänta området mellan havet i öster och Vättern i väster har ett relativt enhetligt och gynnsamt klimat, medan de skogklädda höjderna i södra och norra Östergötland har ett kärvare klimat med större variationer.

Ortsprognoser – del i helheten

SMHIs ortsprognoser ger en bra inblick i hur vädret ska bli för en viss plats. För att du ska få en rättvisande bild av väderprognosen för din ort, kan ortsprognosen med fördel kompletteras med annan information, exempelvis meteorologens kommentar …

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.