Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Algövervakning från satellit

Sedan 2002 bedriver SMHI övervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet. Algerna kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan.

Om Brandriskkartor

Brandriskkartorna visar tre olika kartor med information om risken för vegetationsbränder.

Extrem punktnederbörd

Den kanske viktigaste vädervariabel som samhället måste planeras efter är nederbörden, direkt eller indirekt. Dammar är dimensionerade efter nederbördsstatistik, läget för våra hus efter extrema vattenstånd i vattendragen och avrinningen i städer är …

Hydrologiska ord och begrepp

Här listas vanliga hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Hur mäts nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna och har i en eller annan form observerats under mycket lång tid. Trots detta finns det fortfarande olösta problem vid nederbördsmätning.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Algövervakning från satellit

Sedan 2002 bedriver SMHI övervakning av vissa former av algblomningar i Östersjön och Västerhavet. Algerna kan detekteras från satellit när de ansamlas vid, eller nära, havsytan.

Om Brandriskkartor

Brandriskkartorna visar tre olika kartor med information om risken för vegetationsbränder.

Extrem punktnederbörd

Den kanske viktigaste vädervariabel som samhället måste planeras efter är nederbörden, direkt eller indirekt. Dammar är dimensionerade efter nederbördsstatistik, läget för våra hus efter extrema vattenstånd i vattendragen och avrinningen i städer är …

Hydrologiska ord och begrepp

Här listas vanliga hydrologiska begrepp tillsammans med en kortfattad förklaring.

Hur mäts nederbörd?

Nederbörd är en av de viktigaste meteorologiska parametrarna och har i en eller annan form observerats under mycket lång tid. Trots detta finns det fortfarande olösta problem vid nederbördsmätning.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Spännande molnhimmel

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.