Kunskapsbanken

Väder och vatten intresserar, fascinerar och påverkar oss människor, kanske mer än vi tror och på sätt vi inte anar. I kunskapsbanken hittar du beskrivningar av fenomen och händelser kopplade till meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i oktober

Rekordet för högsta lufttryck i oktober är det färskaste svenska lufttrycksrekordet och noterades den 5 oktober 2016.

Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i september

Det svenska rekordet för högsta lufttryck i september är ett av de färskste av våra svenska lufftrycksrekord. Det noterades den 29 september 2015.

Svenska lufttrycksrekord

Lufttryck är en rätt tacksam parameter att upprätta rekordtabeller för. Lufttryck har i allmänhet mätts med hög noggrannhet ända sedan regelbundna, rikstäckande väderobservationer inleddes i mitten av 1800-talet.

Åska

Åskväder förekommer framför allt på sommareftermiddagar i stora bymoln som byggts upp genom soluppvärmningen under dagen. En annan typ av åska förekommer i samband med fronter, där kall luft möter varm.

Tjäle

Vid låga temperaturer fryser det vatten som finns i marken till is och marken blir tjälad. Hur djupt tjälen når beror på flera faktorer.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.

Senast uppdaterat i kunskapsbanken

Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i oktober

Rekordet för högsta lufttryck i oktober är det färskaste svenska lufttrycksrekordet och noterades den 5 oktober 2016.

Högsta uppmätta lufttryck i Sverige i september

Det svenska rekordet för högsta lufttryck i september är ett av de färskste av våra svenska lufftrycksrekord. Det noterades den 29 september 2015.

Svenska lufttrycksrekord

Lufttryck är en rätt tacksam parameter att upprätta rekordtabeller för. Lufttryck har i allmänhet mätts med hög noggrannhet ända sedan regelbundna, rikstäckande väderobservationer inleddes i mitten av 1800-talet.

Åska

Åskväder förekommer framför allt på sommareftermiddagar i stora bymoln som byggts upp genom soluppvärmningen under dagen. En annan typ av åska förekommer i samband med fronter, där kall luft möter varm.

Tjäle

Vid låga temperaturer fryser det vatten som finns i marken till is och marken blir tjälad. Hur djupt tjälen når beror på flera faktorer.

Hur görs en väderprognos?

Läs mer om arbetet med att utföra väderprognoser; datainsamling, datorbearbetning och förädling.

Lär dig tolka moln

Molnens utseende förändras ständigt och skvallrar om tillståndet i atmosfären. Med kunskap om olika moln och några tumregler kan man kanske se vad som är på väg att hända med vädret.