Forskning utvecklar ny kunskap för samhällets nytta

Väder och vatten påverkar stora delar av samhället, samtidigt som samhället är beroende av dessa. Ett förändrat klimat och ökade krav inom miljöområdet ger nya förutsättningar. SMHIs forskning utvecklar ny kunskap för säkra beslut till samhällets nytta, och till din hjälp i små och stora beslut. Läs mer om SMHIs forskning.

Aktuellt från SMHIs forskning

25 januari 2018

SMHI leder nytt projekt om effektiva översvämningsvarningar i Västafrika

SMHIs forskare inom hydrologi ska de närmaste tre åren koordinera arbetet med att utveckla en …

18 januari 2018

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa …

12 januari 2018

Samverkan mellan forskare och gymnasieelever för ökad kunskap om klimatet

Ett flerårigt samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet ska bidra till ökad kunskap om klimatet …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Aktuellt från SMHIs forskning

25 januari 2018

SMHI leder nytt projekt om effektiva översvämningsvarningar i Västafrika

SMHIs forskare inom hydrologi ska de närmaste tre åren koordinera arbetet med att utveckla en …

18 januari 2018

Skyfall i Sverige nu och i framtiden – ny kartläggning

Extrema regn förekommer i hela landet, även om de är något vanligare i södra Sverige. Till nästa …

12 januari 2018

Samverkan mellan forskare och gymnasieelever för ökad kunskap om klimatet

Ett flerårigt samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet ska bidra till ökad kunskap om klimatet …

Fler forskningsnyheter Forskningsnyheter från SMHI

Forskningsområden

Atmosfärisk fjärranalys Hydrologi Klimat, Rossby Centre Luftmiljö Meteorologi Oceanografi

KONTAKTA OSS

PUBLIKATIONER

Sökfunktion för SMHIs vetenskapliga artiklar och rapportserier Sök rapporter och faktablad från SMHI Prenumerera på rapportserier och rapporter

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Karlsson,Karl-Göran
  Characterization of AVHRR global cloud detection sensitivity based on CALIPSO-CALIOP cloud optical thickness information
  2018
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 11, no 1, 633-649 p.
  DOI: 10.5194/amt-11-633-2018
 2. Ahmadalipour,Ali
  Accounting for downscaling and model uncertainty in fine-resolution seasonal climate projections over the Columbia River Basin
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 1-2, 717-733 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3639-4
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Senaste vetenskapliga artiklarna från SMHI

 1. Karlsson,Karl-Göran
  Characterization of AVHRR global cloud detection sensitivity based on CALIPSO-CALIOP cloud optical thickness information
  2018
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 11, no 1, 633-649 p.
  DOI: 10.5194/amt-11-633-2018
 2. Ahmadalipour,Ali
  Accounting for downscaling and model uncertainty in fine-resolution seasonal climate projections over the Columbia River Basin
  2018
  In: Climate Dynamics, Vol. 50, no 1-2, 717-733 p.
  DOI: 10.1007/s00382-017-3639-4
Fler vetenskapliga artiklar där författare är knuten till SMHI.

Senaste rapporterna från SMHI

 1. Lindström,Göran
  Uppehållstider i ytvatten i relation tillvattenkvalitetNET, ett generellt uppskalningsverktyg
  2018
 2. Olsson,Jonas
  Extremregn i nuvarande och framtida klimat Analyser av observationer och framtidsscenarier
  2018
Fler rapporter från SMHI.

Information om SMHI:s vetenskapliga publikationer

SMHIs vetenskapliga publicering

Öppna data och öppen tillgång till forskningsresultat – Open Access

Forskning om klimatförändringar

Om forskningsavdelningen på SMHI

Nyheter från SMHI om CORDEX

Klimateffekter i vatten, hav och luft

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på

Lär dig mer

Lär dig mer

Prova på