Rapporter från IPCC

Här finns länkar till IPCC:s utgivna rapporter inom samt länkar till sidor som handlar om arbetet  inom ramen för IPCCs sjätte utvärdering (Sixth Assessment Report AR6 2018-2021).

AR6 Specialrapport om 1,5 graders uppvärmning

Under två års tid har hundratals experter från hela världen arbetat fram IPCC:s specialrapport som handlar om effekter av global uppvärmning på 1,5 grader över förindustriell nivå.

AR6 Metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 tog FN:s klimatpanel IPCC ställning till en uppdaterad metodrapport ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, vilket innebär en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. 

AR6 Specialrapport om Klimatförändringar och marken

Denna specialrapport från IPCC behandlar klimatförändringar, ökenspridning, markförstöring, hållbar markförvaltning, livsmedelsförsörjning och växthusgasflöden i markbundna ekosystem.

AR6 Specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Specialrapporten behandlar Havet och kryosfären, alltså den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö, i ett förändrat klimat. I rapporten har 104 forskare från 36 länder sammanställt de senaste kunskaperna och möjligheterna baserat på 6 981 …

AR6 Delrapport 1 - Den vetenskapliga grunden

Rapporten är Arbetsgrupps 1 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Delrapport 2 - Effekter, anpassning och sårbarhet

Rapporten är Arbetsgrupps 2 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna

Rapporten är Arbetsgrupps 3 bidrag till the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2021.

AR6 Syntesrapport

Syntesrapporten är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022.

AR5 Syntesrapport

Den 2 november 2014 presenterades Syntesrapporten. Rapporten är en sammanställning av de tre delrapporterna.

AR5 Delrapport 1 - Den naturvetenskapliga grunden

Den 26 september 2013 presenterades den första delrapporten från IPCC AR5.

Den behandlar den naturvetenskapliga grunden och beskriver hur den globala uppvärmningen fortsätter. Rapporten visar också att klimatförändringen till största delen kan knytas till människans aktiviteter.

1 är nuvarande resultatsidan Gå till resultatsida 2