Regeringsuppdrag

SMHI får som expertmyndighet i uppdrag av regeringen att utreda olika frågor. Här hittar du aktuella regeringsuppdrag.

SMHI lyser ut ytterligare medel till myndigheter för klimatanpassning

SMHI erbjuder nu myndigheter att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för anpassning till ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Beviljade medel för klimatanpassning 2017

Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner har tilldelats medel från SMHI för att arbeta med handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI har lyst ut pengar för klimatanpassning

På uppdrag av regeringen har SMHI lyst ut totalt 14 miljoner kronor för klimatanpassningsarbete på myndigheter och kommuner under 2017. Utlysningarna var öppna till och med 15 februari.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till SMHI som projektledare för Hack for Sweden

Regeringen har beslutat att SMHI får medel, en delfinansiering av projektledarskap för myndighetssamverkan Hack for Sweden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av FNs Agenda 2030 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling (Agenda 2030).

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att under tiden den 1 april 2016 - den 31 december 2018 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen, och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning på praktik 2016-2018

Regeringen uppdrar åt SMHI med flera myndigheter att ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget gäller den 1 april 2016 - den 31 december 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdrag att medverka i genomförandet av EUs strategi för Östersjöregionen

SMHI ska aktivt bidra till att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen. SMHIs uppdrag omfattar dels redovisning av arbete med delmål, dels redovisning av arbetet med att genomföra EUs strategi för Östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning – utbetalt stöd och samverkan med myndigheter, kommuner och länsstyrelser

Enligt SMHIs regleringsbrev för 2016 ska SMHI redovisa hur myndigheten har använt tilldelade medel från anslag 1:10 Klimatanpassning – del till SMHI, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, vilka insatser som har genomförts och en bedömning av vilka effekter insatserna har fått.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Minskade utsläpp från resor och transporter

Enligt SMHIs regleringsbrev 2016 ska SMHI i sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter, inom ramen för sitt miljöledningsarbete, använda den metodik som tagits fram inom ramen för projektet REMM - resfria möten i myndigheter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla år