Meteorologi

Meteorologi är läran om vädret, eller egentligen om atmosfären, dess fysik och kemi. En meteorolog ägnar sig bland annat åt att studera och observera atmosfären och kan på så sätt även förutse det kommande vädret.

Himmel med moln över gräsyta

Vädret påverkar hela jordens ekosystem, samtidigt som ekosystemen påverkar vädret; allt sker i ett enormt och komplicerat kretslopp av olika krafter. Det vi kallar väder sker till stor del som ett resultat av luftens rörelser i atmosfären, solens strålning, vattnets kretslopp och jordens rörelser.

En meteorolog tittar på många olika parametrar som har med vädret att göra, såsom temperatur, nederbörd och vind men även förflyttningen av vädersystem såsom lågtryck och kallfronter. Meteorologiska data samlas in på stationer runt om i världen och lagras i enorma databaser, medan högteknologiska radar- och satellitbilder hjälper oss att se hur vädersystemen breder ut sig och förflyttas över olika områden på jorden.

Med hjälp av insamlade data och komplicerade matematiska modeller kan meteorologerna ta reda på hur vädret sannolikt kommer att se ut flera dagar framöver, något som inte bara kan vara intressant för planering av vardagen utan kan vara avgörande för planering och framgång hos de som arbetar i branscher som är extra påverkade av vädrets makter.