SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar. Här kan du som är användare logga in i SIMAIR, få aktuell information samt vägledning i hur du kan använda verktygen. SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket.

Aktuellt

07 oktober 2016

Inbjudan till SIMAIR användardag och kurs i SIMAIR2

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten. Det finns fortfarande platser kvar på användardagen samt kursen i nya SIMAIR2, 26-27 oktober på SMHI i Norrköping. Ta del av inbjudan och programmet här.

31 augusti 2016

SIMAIR scenarioår 2030 fungerar igen

Nu kan du återigen utföra beräkningar med scenarioår 2030 i SIMAIR. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta har medfört.

Mer om SIMAIR

Hur fungerar SIMAIR?

SIMAIR kan tillämpas för alla kommuner i hela Sverige. Indata, såsom meteorologiska data, emissionsdata, bakgrundshalter och trafikdata, finns inbyggt i systemet.

Konsultuppdrag med SIMAIR

SIMAIR används i utredningar som ingår i tillståndsprövningar och miljömålsuppföljningar.

Problem att logga in i SIMAIR?

Det kan bero på säkerhetsinställningar i Java.

Frågor om användning av SIMAIR?

Användarbeskrivning

Så gör du beräkningar i SIMAIR

Vägledning steg för steg i hur du utför beräkningar i SIMAIR.

Vanliga frågor

Vi svarar på dina frågor

Läs svaren på de vanligaste frågorna om användning av SIMAIR eller ställ en fråga direkt till oss.

Utbildning

Kurser i SIMAIR

Vi erbjuder kurs för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Ansvariga myndigheter

SIMAIR är utvecklat av SMHI på uppdrag av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Aktuellt

07 oktober 2016

Inbjudan till SIMAIR användardag och kurs i SIMAIR2

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten. Det finns fortfarande platser kvar på användardagen samt kursen i nya SIMAIR2, 26-27 oktober på SMHI i Norrköping. Ta del av inbjudan och programmet här.

31 augusti 2016

SIMAIR scenarioår 2030 fungerar igen

Nu kan du återigen utföra beräkningar med scenarioår 2030 i SIMAIR. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta har medfört.

Mer om SIMAIR

Hur fungerar SIMAIR?

SIMAIR kan tillämpas för alla kommuner i hela Sverige. Indata, såsom meteorologiska data, emissionsdata, bakgrundshalter och trafikdata, finns inbyggt i systemet.

Konsultuppdrag med SIMAIR

SIMAIR används i utredningar som ingår i tillståndsprövningar och miljömålsuppföljningar.

Problem att logga in i SIMAIR?

Det kan bero på säkerhetsinställningar i Java.

Frågor om användning av SIMAIR?

Användarbeskrivning

Så gör du beräkningar i SIMAIR

Vägledning steg för steg i hur du utför beräkningar i SIMAIR.

Vanliga frågor

Vi svarar på dina frågor

Läs svaren på de vanligaste frågorna om användning av SIMAIR eller ställ en fråga direkt till oss.

Utbildning

Kurser i SIMAIR

Vi erbjuder kurs för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Ansvariga myndigheter

SIMAIR är utvecklat av SMHI på uppdrag av Trafikverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.