Årets och årstidernas väder och vatten

Varje år presenteras en översiktlig återblick på det gångna årets väder. Fyra gånger om året summeras även vädret för den gångna årstiden. Översikter från 1999 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

Hösten 2021 – Odramatisk höst

Utifrån den nya normalperioden 1991-2020 blev det ånyo en mild höst i princip hela landet. Samtliga höstar har för landet som helhet bjudit på temperaturöverskott sedan 2010. Därtill var det nederbördsrikt, särskilt i oktober, i nordöstra Norrland där två stationer med medellånga mätserier erfor en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2021 - Två varma månader följdes av en kylig

Efter värmen i juni-juli följde en kylig augustimånad. Årets sommar blev därför på det stora hela varm eller mycket varm, särskilt i södra Sverige. Två saker lär årets sommar bli ihågkommen för. Dels den extrema värmen i södra Sverige den 18-19 juni då landets högsta junitemperatur sedan 1947 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2021 - Få rejäla värmeperioder

Våren 2021 blev sammantaget i allmänhet en ytterst ordinär historia temperaturmässigt med få längre perioder med värme. Kyligt väder i slutet av april och början av maj gjorde att den meteorologiska sommaren etablerade sig i landet först den 9 maj vilket är det senaste ankomstdatumet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2021 - Mycket mild inledning

Vintern 2020/2021 var inledningsvis en mycket mild historia. I samband med en stratosfärisk uppvärmning i början av januari försvagades den polära virveln och kylan avancerade sedan stadigt söderut. Första halvan av februari kopplade så Kung Bore ett järngrepp över landet, särskilt kallt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2020 - Rekordvarmt år

Årsmedeltemperaturen för Sverige har under 2020 varit den högsta som uppmätts sedan rikstäckande observationer inleddes omkring år 1860. I synnerhet i nordöstra Norrland har det även varit mycket nederbördsrikt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2020 – Ännu en varm höst i söder

Hela landet fick en mild eller mycket mild höst. I södra Sverige har man nu haft en mild höst under de senaste 10 åren. I nordöstra Norrland blev det även en mycket nederbördsrik höst med mer än dubbla normalmängden på sina håll. Däremot var det torrare än normalt i östra Götaland och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2020 - Varm eller mycket varm i hela landet

Årets sommar bjöd på temperaturöverskott i hela landet. Efter en delvis rekordvarm juni följde en i allmänhet kylig eller mycket kylig juli innan värmen återkom med besked i början av augusti. Den torra augustimånaden medförde att det till slut bara var nordöstra Norrland som fick …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våren 2020 - Allmänt varmare och lite torrare än normalt

Efter en mild mars- och aprilmånad följde en i huvudsak kylig maj. Sammantaget blev det dock en vår som i allmänhet var varmare än normalt. Lokalt i de västra fjällen förekom marginella temperaturunderskott. Nederbördsmässigt blev det torrare än normalt på många håll i landet, särskilt i Skåne. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2019 - Varmt och blött

År 2019 blev varmare än normalt i hela Sverige. Det gäller i synnerhet i sydligaste delen av landet. På de flesta håll var det även blötare än normalt, vilket kan verka som en paradox eftersom det även var låga grundvattennivåer i framför allt södra Sverige. Vädermässigt var det kanske inte något …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År