Tema-IPCCFocalpoint

IPCC - Nationell kontaktpunkt

SMHI är Focal Point (nationell kontaktpunkt) i Sverige för FNs klimatpanel IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Vi håller kontakt med IPCCs sekretariat i Genève. Ansvaret innebär också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet. Det kan vara som författare, granskare eller deltagande i workshops och andra möten. IPCC är en mellanstatlig organisation som bildades av WMO och UNEP 1988. Panelen består av 195 stater.

IPCC - specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Kontakt - Nationell kontaktpunkt IPCC

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikations- samordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Kontakt - Nationell kontaktpunkt IPCC

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikations- samordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

IPCC:s författarmöte i Malmö 23-27 oktober 2017

Om FNs klimatpanel IPCC och Parisavtalet

Tidigare resultat från FNs klimatpanel IPCC

IPCC Syntesrapport

Syntesrapport

Den 2 november 2014 presenterades Syntesrapporten. Rapporten är en sammanställning av de tre delrapporterna.

IPCC Syntesrapport

Syntesrapport

Den 2 november 2014 presenterades Syntesrapporten. Rapporten är en sammanställning av de tre delrapporterna.

WMO och UNEP