Tema-IPCCFocalpoint

IPCC Nationell kontaktpunkt

IPCC - Intergovernmental Panel of Climate Change - är FN:s mellanstatliga klimatpanel som sammanställer det vetenskapliga kunskapsläget kring klimatförändringar, konsekvenser, sårbarhet och möjliga lösningar. Detta görs bland annat i form av rapporter med hjälp av underlag från tusentals forskare och experter världen över.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Just nu inom IPCC

Inom det pågående sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. De olika rapporterna sammanställs slutligen i en syntesrapport som publiceras 2022.

AR6 omfattar en metodrapport, tre specialrapporter samt en huvudrapport. Den sistnämnda består av tre omfattande delrapporter som handlar om ”Den vetenskapliga grunden”, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” samt ”Att begränsa klimatpåverkan”. Ett intensivt arbete pågår med att sammanställa och granska dessa delrapporter. Corona-pandemin har påverkat de ursprungliga tidsplanerna, men målet är att delrapporterna kommer att publiceras under 2021 och 2022.

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 har specialrapporterna  "Klimatförändringar och marken" samt "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat" publicerats.

SMHI är Sveriges nationella kontaktpunkt (Focal Point) för IPCC, och representerar Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår även att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Just nu inom IPCC

Inom det pågående sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6) tar IPCC fram flera specialrapporter och delrapporter som sätter klimatförändringar, konsekvenser och möjliga lösningar i ett globalt perspektiv. För detta samarbetar tusentals ledande forskare världen över. De olika rapporterna sammanställs slutligen i en syntesrapport som publiceras 2022.

AR6 omfattar en metodrapport, tre specialrapporter samt en huvudrapport. Den sistnämnda består av tre omfattande delrapporter som handlar om ”Den vetenskapliga grunden”, ”Effekter, anpassning och sårbarhet” samt ”Att begränsa klimatpåverkan”. Ett intensivt arbete pågår med att sammanställa och granska dessa delrapporter. Corona-pandemin har påverkat de ursprungliga tidsplanerna, men målet är att delrapporterna kommer att publiceras under 2021 och 2022.

Den första specialrapporten inom AR6 publicerades hösten 2018 och behandlade konsekvenserna av 1,5 graders global uppvärmning. Under 2019 har specialrapporterna  "Klimatförändringar och marken" samt "Havet och kryosfären i ett förändrat klimat" publicerats.

Kortfattad beskrivning av hur IPCC tar fram sina rapporter
Förstora Bild

Aktuellt

IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

En mycket kort summering av budskapen i IPCC:s specialrapport Havet och kryosfären i ett förändrat klimat.

IPCC:s specialrapport om Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

En mycket kort summering av budskapen i IPCC:s specialrapport Havet och kryosfären i ett förändrat klimat.

Nyheter

Pågående: Sjätte utvärderingsrapporten - AR6

2018

2019

2021

2022

2018

2019

2021

2022

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Om Nationell kontaktpunkt

IPCC:s logotyp

SMHI har regeringsuppdraget att verka som Focal Point (nationell kontaktpunkt) för FN:s klimatpanel IPCC och representerar därmed Sverige vid IPCC:s beslutsmöten. I uppdraget ingår också att nominera svenska experter till IPCC-arbetet samt att föra ut kunskaperna och budskapen från IPCC:s rapporter till breda målgrupper.

Kontakt

Markku Rummukainen, klimatrådgivare
Lena Lindström, kommunikationssamordnare
E-post: ipccfocalpoint@smhi.se

Om IPCC

IPCC:s logotyp

FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en mellanstatlig organisation med 195 medlemsländer som grundades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen WMO och FN:s miljöorgan UNEP.

IPCC ska förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget gällande klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Länk till IPCCs hemsida (på engelska).

Tidigare: Femte utvärderingsrapporten - AR5