Kunskapscentrum för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. Centrumet bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.

På uppdrag av regeringen drivs Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

 • Fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning (nätverksbyggande, stötta med expertis, förmedla nyheter, föra dialog, samverka)
   
 • Samlar in kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (omvärldsbevakning)
 • Utvecklar kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (sammanställa, bearbeta, analysera)
 • Tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (driva klimatanpassning.se och kompetensutveckling)

Vad menas med kunskap?

Centrumets arbete med att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap omfattar främst beslutsunderlag för klimatanpassning, omvandling av forskning till tillämpning, goda exempel, information om riskhantering och information om sårbarhet. 

Klimatanpassning.se-temapuff

Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan arton myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimathalvdag i Almedalen

SMHI arrangerar en klimathalvdag i Visby den 4 juli.

Pengar till myndigheter för klimatanpassning

Svenska myndigheter har under våren kunnat söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Exempel klimatanpassning

En idésamling beskriver exempel på klimatanpassning på olika orter i landet.

Rapport lämnar förslag för klimatanpassning

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Länktips

På uppdrag av regeringen drivs Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

 • Fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning (nätverksbyggande, stötta med expertis, förmedla nyheter, föra dialog, samverka)
   
 • Samlar in kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (omvärldsbevakning)
 • Utvecklar kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (sammanställa, bearbeta, analysera)
 • Tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (driva klimatanpassning.se och kompetensutveckling)

Vad menas med kunskap?

Centrumets arbete med att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap omfattar främst beslutsunderlag för klimatanpassning, omvandling av forskning till tillämpning, goda exempel, information om riskhantering och information om sårbarhet. 

Klimatanpassning.se-temapuff

Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan arton myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimathalvdag i Almedalen

SMHI arrangerar en klimathalvdag i Visby den 4 juli.

Pengar till myndigheter för klimatanpassning

Svenska myndigheter har under våren kunnat söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Exempel klimatanpassning

En idésamling beskriver exempel på klimatanpassning på olika orter i landet.

Rapport lämnar förslag för klimatanpassning

SMHIs arbete med regeringsuppdraget ”Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat” visar på stort behov av fortsatta insatser. Den nya rapporten ger en rad förslag som kan ses som en färdplan för klimatanpassningen i Sverige.

Länktips