Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. 

Klimatanpassning.se-temapuff
Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan en rad myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Länktips

Kontakta oss

Klimatanpassning.se-temapuff
Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan en rad myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Länktips

Kontakta oss