Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

50 år sedan den svåra septemberorkanen

På söndag är det precis 50 år sedan orkanen den 22 september 1969. Det var ett av 1900-talets allra värsta oväder och drabbade Götaland, inte minst de västra delarna, mycket hårt.

Första mätbara snödjupet och sannolikt vinter i Tarfala

På torsdag morgon uppmättes säsongens första mätbara snödjup i Sverige. Kittelfjäll i södra Lappland rapporterade nämligen 1 cm. Snödjupsmätningarna görs officiellt sett en gång per dygn och då klockan 08 på morgonen. Normalt sett, avser 1961-1990, väntas den första snön inte falla förrän i början av oktober i södra Lappland. För Kittelfjälls del är det således tidigare än normalt. 

Hösten avancerar och möjligen vinter i nordligaste Lapplandsfjällen

För årstiden mycket kylig luft har strömmat ner över landet och väntas nu bestå fram till slutet av veckan då varmare luft rör sig in över Sverige. Eftersom det här kyliga vädret väntas hålla i sig under minst fem dygn finns goda förutsättningar för den meteorologiska hösten att avancera söderut. Villkoret som SMHI har för att meteorologisk höst skall råda är att dygnsmedeltemperaturen är under 10,0° under fem dygn i rad. Hösten har så här långt varit försenad. Undantaget är de fjällstationer som fick höst i början av augusti.

Är det vanligare med värmerekord än köldrekord numera?

Har det i takt med ett varmare klimat blivit vanligare med värmerekord än köldrekord? Eller är fördelningen över tid oförändrad? Jag har tittat på rekordstatistiken för hundra stationer med våra längsta mätserier. Den visar bland annat att hälften av alla rekord för högsta månadsmedeltemperatur har noterats sedan millennieskiftet.

Hög orkanaktivitet just nu på norra halvklotet

Vi är nu inne i september då de tropiska stormarna och orkanernas aktivitet är hög vilket är helt normalt. Just nu har vi inte mindre än sex tropiska cykloner runt om i världen. Fyra av dessa väntas påverka befolkade områden. Här följer en redogörelse för de sex med de svagaste ovädren först.

Två septemberrekord och ett tropiskt dygn

Söndagen den 1 september bjöd på osedvanligt varmt väder på många håll i landet. Det var mycket nära att vi hade tangerat eller slagit det svenska septemberrekordet. Allra varmast var det i Målilla i Småland med 29,0° vilket är den högsta temperatur som uppmätts i september på 44 år. Målillas värde är endast en tiondel ifrån det svenska septemberrekordet på 29,1° uppmätt i Stehag i Skåne den 1 september 1975. För Målillas (startår 1947) del är detta dock nytt stationsrekord och överträffar således de 28,3° som uppmättes där 1975.

Dorian kan nå USA och Bahamas som en kategori 4-orkan

Den tropiska orkanen Dorian som bildades lördagen den 24 augusti öster om ögruppen Nedre Antillerna samlar just nu kraft ute på Atlanten. På fredag förmiddag svensk tid klassades den av amerikanska National Hurricane Center (NHC) som en kategori 2 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Då befann den sig en bra bit öster om ögruppen Bahamas.

Extremt sen 30°-värme i söder

För årstiden mycket till extremt varm luft har under de senaste dagarna präglat vädret i en stor del av landet. Under tisdagen den 27 uppmättes som mest 31,6° i Lund i Skåne vilket preliminärt även är augusti månads högsta temperatur (mer om detta i augustikrönikan på måndag den 2 september). Grannstaden Malmö hade som högst 31,0° medan Helsingborg i nordvästra Skåne kom upp i 30,6°. 

Ovanligt sen tropisk natt

För årstiden ovanligt varm luft täcker just nu Sverige. Under tisdagen kom Lund i Skåne upp i hela 31,6° vilket är ovanligt mycket för att vara så här sent på året. Även nätterna har varit ljumma. Natten till onsdagen noterades en tropisk natt vid tre av våra stationer längs med sydkusten. Utklippan och Karlskrona-Söderstjerna, båda i Blekinge, samt Ölands södra udde hade alla en nattemperatur på över 20° vilket uppfyller kravet för en tropisk natt. Ljummast var det ute vid Karlskrona-Söderstjerna där temperaturen inte sjönk lägre än 21,4°. 

Tromb i juli 1947 med dödlig utgång

Vi brukar få in rapporter om några tiotals tromber i Sverige varje år. En del av dessa kan lokalt orsaka stora skador i form av omkullvräkta träd, skador på byggnader med mera. Hittills har SMHI inte känt till något fall där en tromb krävt människoliv i Sverige. Men ett gammalt tidningsklipp visar att detta nog var fallet i samband med en värmländsk tromb lördagen den 5 juli 1947.