Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Orkanen Mekunu väntas drabba västra Oman och ostligaste Jemen

Bara några dagar efter att stormen Sagar drog in över Somalia och berörde Jemen är det dags igen. Tisdagen den 22 bildades den tropiska stormen Mekunu sydost om Socotra Island (tillhör Jemen) och har sedan dess stadigt intensifierats över varmt havsvatten på omkring 30 grader samtidigt som den vertikala vindskjuvningen nu är förhållandevis måttlig. Under torsdag förmiddag klassades Mekunu som en stark kategori 1 - orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC). 

Tropiska stormen Sagar hotar Somalia, Jemen och Djibouti

En mycket ovanlig tropisk storm, namngiven Sagar, bildades under onsdag kväll i Adenviken. Enligt det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) är prognosen för Sagar en sydvästlig bana och att stormen når land i nordvästligaste Somalia i helgen. Små förändringar i banan kan påverka både intensiteten och var Sagar når land. Som prognosen från JTWC visar är det inte helt uteslutet att stormen istället drar in över Djibouti men även Jemen kan komma att drabbas.

Lokalt rekordtidig sommar och nytt majrekord i Uppsala

De senaste dagarnas ihärdiga majvärme har gjort att den meteorologiska sommaren​​​​​​​. Lokalt blev sommaren 2018 rekordtidig, främst längs norra Norrlandskusten. Detta gäller för Haparanda, Bjuröklubb och Holmön/Holmögadd som alla har längre mätserier. Även i Pajala (startår 1940) i Norrbotten där man fick sommar den 10 maj är detta det tidiigaste ankomstdatumet som observerats för sommaren för perioden 1951-2017. Dock anlände sommaren lika tidigt till Pajala 1963. På flera andra håll i nordöstra Norrland samt sydvästra Norrland och nordvästra Svealand finns det exempel på ännu tidigare ankomstdatum för den meteorologiska sommaren.

Rekordtidig värmebölja i Uppsala

I Uppsala råder just nu värmebölja som startade den 11 maj. Det är för Uppsalas del en rekordtidig värmebölja och det med god marginal. Detta även om vi söker oss ända tillbaka till 1860-talet i statistiken.

Mycket över det normala

"Ett högtryck över landet ger ännu en riktigt varm och solig dag med högsommarvärme på minst 25 grader på många håll, mycket över det normala för årstiden". Så lyder dagens väderöversikt, men vad innebär egentligen mycket över det normala?

29,1° i Halmstad igår men varmare där för 130 år sedan

Under måndagen noterades säsongens hittills högsta temperatur med 29,1° i Halmstad i Halland. En lika hög majtemperatur observerades där 1993. För att finna en högre temperatur i maj i Halmstad får man dock gå tillbaka 130 år i tiden. Halmstads värmerekord för maj är 30,0° och uppmättes den 19 maj 1888. 1888 är i rekordsammanhang annars mest beryktat för sin extrema kyla i mars.

Tidig majvärme i Göteborg

Under torsdagen den 10 maj var Göteborg varmast i landet med 28,8°. Det är en ovanligt hög temperatur för att vara så tidigt på säsongen. För Göteborgs del får vi gå tillbaka till 1977 för att finna en högre temperatur i början av maj.

Sommaren väntas ta ett rejält kliv norrut!

De senaste dagarnas varma väder har medfört att sommartemperaturer uppmätts även i södra Norrland. Detta syns tydligt på årstidskartan. I stora delar av Götaland och Svealand förväntas sommaren anlända 1-2 veckor tidigare än normalt.

Lokalt mycket kort vår men inte rekordkort!

Under de senaste dagarna, den 16-18 april, har den meteorologiska sommaren etablerats över delar av Skåne, östra Götaland samt lokalt även i Svealand. Svalare luft har nu tagit sig in över landet och sommaren får stå på vänt. Förutom att vi nu har tre årstider i landet kan vi konstatera att det för flera av de stationer i östra Götaland samt södra Svealand som hann få sommar blev en mycket kort vår.

Extremt tidig meteorologisk sommar i Stockholm

Trots lite svalare väder under lördagen så fick fyra stationer i Götaland meteorologisk sommar från den 17 april då dygnsmedeltemperaturen legat på minst 10,0° under fem dygn i följd. Även i Svealand fick en station meteorologisk sommar, nämligen Observatoriekullen i Stockholm.