Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Gästblogg: Mars är rötmånad för isen

Vi förknippar oftast ordet rötmånad med slutet på sommaren, sur mjölk och kalvar med två huvuden. Men isens rötmånad är nu, när solen och värmen tär på de frusna ytorna.

Februari avslutades med nya rekord under söndagen

Söndagen blev en mycket mild historia i hela landet. Lokalt var det fråga om nya februarirekord. Här följer de stationer med långa och medellånga mätserier som noterade nya rekord:

Torsdagens alla nya februarirekord

Torsdagen den 25 februari 2021 blev som bekant en historisk dag. Kalmar i östra Småland uppmätte 17,0° vilket blev nytt svenskt februarirekord. Även ett par andra stationer noterade nya februarirekord men dessa hamnade i skymundan av Kalmars rekordnotering. Det kommer detta inlägg att handla om samt var man hade sin högsta februaritemperatur på decennier.

Februarirekord och meteorologisk vår!

För årstiden mycket mild luft har rört sig in över Götaland idag och på flera håll i främst mellersta Götaland har temperaturen orkat över 10°. Vid två av våra stationer med mycket långa mätserier är det faktiskt fråga om februarirekord. Observera att samtliga temperaturvärden är preliminära! 

Kan våren vara på gång i söder?

Årets vinter har för många sannolikt varit extra lång och jobbig med tanke på den pandemi vi befinner oss i. Psykologiskt lär nog många därför uppskatta att det nu ser ut som att den meteorologiska våren möjligen kan komma att anlända till södra Götalands kustområden. 

Kallt? Då skulle ni varit med vintern 1871!

I år är det dags för ett iskallt jubileum. Det är faktiskt 150 år sedan Sverige som helhet genomlevde den allra kallaste vintern som observerats i landet. Detta utifrån mätdata från 35 av våra stationer runt om i landet. På andra plats kommer den för södra Sveriges del enastående kalla krigsvintern 1941/1942. Den i norra Sverige extremt kalla vintern 1965/1966 intar tredjeplatsen. Så vad utmärkte vintern 1870/1871? Sattes några rekord? Det kommer det här inlägget att handla om.

Extremt lite snö i Riksgränsfjällen

Hela landet är så gott som snötäckt nu. På sina håll är snötäcket dock tunt. Att så är fallet i södra Götaland är inget ovanligt. Däremot är det nog mer uppseendeväckande att så är fallet i Riksgränsfjällen i nordvästra Lappland. 

Kylan: Blir det nationellt isdygn och vinter i hela landet?

Riktigt kall luft har nu dragit ner över landet. Den här kylan ser ut att kunna ligga kvar i flera dagar. Då luften är så pass kall pekar prognoserna på att det finns en klar sannolikhet att vi kommer att kunna få se flera nationella isdygn framöver. Detta innebär att temperaturen för ett specifikt dygn inte når över 0,0° vid någon av våra mätstationer runt om i landet. 

Stora snödjup i norr

Snödjupet har den senaste veckan växt till ordentligt på många håll i norra Sverige. Bland våra stationer är det största snödjupet vi sett hittills 168 cm i Kittelfjäll i södra Lappland. Det är faktiskt rekord för stationen. Det tidigare högsta var 166 cm den 26 mars 2018. Vi har digitaliserade data för Kittelfjäll sedan 1961, men det har varit en del avbrott.

Isproppar, ett gissel i vattendragen

Förra veckan när det blev kallt bildades en ispropp i Klarälven vid Edeby i norra delen av Forshaga kommun. Ismassan hotade en bro över älven. Under helgen har delar av isproppen grävts bort så att vattnet kan strömma fritt och faran för att isen ska orsaka skada på bron har minskat.