Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

WMO presenterar fastslagna maximitemperaturer för Antarktis

Gräsbrandssäsongen har börjat

Fredagen den 24 och lördagen den 25 februari meddelade SMHI att det förelåg risk för gräsbrand i en stor del av Götaland och därmed kom årets gräsbrandsrisk en dag tidigare än under 2016. Och den är för övrigt den tidigaste utfärdade risken på hela 2000-talet. Vår bevakning av gräsbrandsrisken börjar dock redan den 1 februari och de brandriskmodeller vi använder av oss körs numera året runt.

Vår nu i bland annat Göteborg, Visby och Linköping

Onsdagens milda väder i södra Sverige möjliggjorde för den meteorologiska våren att fortsätta vidga sitt territorium i Götaland. Igår kväll kunde den meteorologiska våren konstateras för våra mätstationer i bland annat Göteborg, Visby, Halmstad, Borås, Skövde, Lund, Karlshamn samt Linköping-Malmslätt. Då vårens ankomstdatum räknas som det första av sju på varandra följande dygn där dygnsmedeltemperaturen är över 0,0° fick dessa stationer vår den 16 februari. Ytterligare några stationer i Götaland kan komma att få vår från och med den 17 februari ifall dygnsmedeltemperaturen håller sig på plussidan även under torsdagen. Därefter väntas kallare väder och en paus för våren. Vilka områden som fått vår eller haft vårtemperaturer följs på årstidskartan.

Våren har anlänt till sydöstra Götaland!

Under tisdagen blev det klart att den meteorologiska våren anlände till stora delar av sydöstra Götaland den 15 februari. Även i Svealand lyckades våren etablera sig vid kuststationerna Söderarm och Svenska Högarna, båda i Uppland. I dessa områden har man haft dygnsmedeltemperaturer över 0,0° under vart och ett av de sju dygnen den 15-21 februari. Vårens ankomstdatum räknas som det första av dessa sju dygn, det vill säga den 15 februari.
 

Spaning efter våren - Nytt februarirekord på Holmön

Igår skrev vi den 15 februari i almanackan vilket innebär att ett av de två krav som krävs för att SMHIs definition på meteorologisk vår uppfyllts. Det andra kravet är att dygnsmedeltemperaturen måste vara över 0,0° under sju på varandra följande dygn. Från och med imorgon kommer därför eventuella vårtemperaturer att visas på årstidskartan.

Tre nya februarirekord i norra Norrland under måndagen

Under måndagen strömmade för årstiden ovanligt mild luft in från Atlanten över norra Sverige med kraftig blåst i fjällen. Vinden var så pass kraftig att den rev upp den kalla luften i dalgångarna vilket följdes av snabba temperaturstegringar. För årstiden osedvanligt höga februaritemperaturer uppmättes då i främst norra Norrland. För tre stationer i norra Norrland med längre mätserier var det så pass milt att de gamla februarirekorden slogs.

Kraftig blåst i Lapplandsfjällen

Efter några dygn med kallt högtrycksväder blev det under veckoslutet den 11-12 februari en radikal väderomläggning i norra Sverige. Den bakomliggande orsaken var ett djupt och intensivt lågtryck som drog fram på Ishavet. I samband med detta utbredde sig mycket kraftiga västliga eller nordvästliga vindar i norr.
 

Kan 2017 bli ett kallt år i Sverige?

Kan 2017 bli ett kallt år i Sverige? Frågan kan synas meningslös eftersom det ännu återstår nästan 11 månader av året, och när det gäller väder så är ingenting omöjligt.

Ovanligt mycket nysnö i Kristianstad

Ni som bor i Kristianstad tycker kanske att det är ovanligt med nästan 3 decimeter nysnö på ett par dygn. Det är det också. Vi får gå tillbaka 15 år i tiden till februari 2002 för att finna något jämförbart.

Samiskt nationaldagsväder

Den 6 februari firar samerna sin nationaldag. I det här inlägget har jag därför tittat lite på olika väderextremer som infallit den 6 februari under åren 1951-2016 vilka finns i digitaliserad form. Att företa en fullödig genomgång av samtliga rekord även för åren 1860-1950 vilka ej är digitaliserade skulle kräva alltför mycket tid. Ett undantag är värdet för största snödjup där det var lätt att få fram det mest extrema värdet.