Professionella tjänster

SMHI erbjuder marknaden ett brett utbud av branschanpassade och kundintegrerade tjänster, för näringsliv och för samhälle. Tjänsterna baseras på erfarenheter och expertkunskaper inom SMHIs samtliga kompetensområden samt samarbeten med externa partners.

Hav, mobil, larm, mobillarm, havsvattenstånds larm

Larmtjänst för havsvattenstånd

Få larm via sms och e-post vid risk för högt eller lågt havsvattenstånd. Larmtjänsten är kopplad till prognos och observation och du kan själv ange dina gränsvärden.

snöröjning, ploga, snö, vinterväg, vinter, traktor, snöröjare, vinterväglag, vinterväghållare, vinterväghållning, snöplog

Dags att planera vinterväghållningen

Skräddarsydda prognoser med fokus på frost, ishalka och snö hjälper dig att planera och vidta rätt åtgärd i tid.

Markvärmesystem

Prognosstyrda markvärmesystem

Halkfritt underlag oavsett väder samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan kan reduceras. Energioptimera ditt markvärmesystem med hjälp av prognosstyrd och behovsanpassad värmereglering.

Hav, mobil, larm, mobillarm, havsvattenstånds larm

Larmtjänst för havsvattenstånd

Få larm via sms och e-post vid risk för högt eller lågt havsvattenstånd. Larmtjänsten är kopplad till prognos och observation och du kan själv ange dina gränsvärden.

snöröjning, ploga, snö, vinterväg, vinter, traktor, snöröjare, vinterväglag, vinterväghållare, vinterväghållning, snöplog

Dags att planera vinterväghållningen

Skräddarsydda prognoser med fokus på frost, ishalka och snö hjälper dig att planera och vidta rätt åtgärd i tid.

Markvärmesystem

Prognosstyrda markvärmesystem

Halkfritt underlag oavsett väder samtidigt som energiförbrukning och klimatpåverkan kan reduceras. Energioptimera ditt markvärmesystem med hjälp av prognosstyrd och behovsanpassad värmereglering.