Professionella tjänster

SMHI erbjuder strategiska beslutsunderlag för professionella användare. Vi levererar branschanpassade produkter och konsulttjänster med kunskap som bygger på 100 forskares arbete. Vi möter behoven av information relaterad till luft, vatten, väder, miljö och klimat.

Blå tonplatta

Ny normalårsperiod

Vid årsskiftet byter SMHI normalårsperiod för produkterna SMHI Graddagar och SMHI Energi-Index. De båda produkterna får samma nya normalårsperiod, 1981–2010.

Kraftledning

Bli larmad vid åska, kraftig blåst och snö

Förvarningar via sms, e-post och vår webbtjänst gör att du slipper bli överraskad av extremt väder. 

Is och snö på vindkraftverk

Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

Professionella tjänster