Professionella tjänster

SMHI erbjuder strategiska beslutsunderlag för professionella användare. Vi levererar branschanpassade produkter och konsulttjänster med kunskap som bygger på 100 forskares arbete. Vi möter behoven av information relaterad till luft, vatten, väder, miljö och klimat.

Vindenergi till havs

Vi har underlagen för planering av vindkraftverk till havs. Vi hjälper dig bl.a. med miljöbedömningar och beräkningar av exemeplvis vind, vågor, strömmar, is och vattenstånd nu och i framtiden.

Snabbare vindkraftsprojektering

Hitta snabbt rätt plats och höjd för etablering av vindkraft. Virtuella master minskar behovet av tidskrävande och kostsamma mätningar med fysiska mätmaster.

Reducera risker och kostnader kopplade till istillväxt

Minska både säkerhetsrisker och kostnader genom vetskap om hur ofta nedisning förekommer på master, vindkraftverk och andra konstruktioner.

Professionella tjänster