Professionella tjänster

SMHI erbjuder strategiska beslutsunderlag för professionella användare. Vi levererar branschanpassade produkter och konsulttjänster med kunskap som bygger på 100 forskares arbete. Vi möter behoven av information relaterad till luft, vatten, väder, miljö och klimat.

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper dig att enkelt och konstnadseffektivt utvärdera luftkvaliteten i tätortsluften i din kommun.

SMHI Prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Återkomsttider för extremväder

Skydda utrustning, byggnader och infrastruktur. Ta reda på sannolikheten för olika väderhändelser.

Luftkvalitet vid vägar

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper dig att enkelt och konstnadseffektivt utvärdera luftkvaliteten i tätortsluften i din kommun.

SMHI Prognosstyrning

Prognosstyrning med SMHI WeatherSync® ger dig möjlighet att sänka energiförbrukningen i fastigheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. 

Professionella tjänster