Publikationer

SMHI står för en omfattande produktion av publikationer. Här finns rapporter, faktablad och tidskrifter som är sök och nedladdningsbara. Många av SMHIs publikationer går även att köpa via kundtjänst. Vid frågor angående rapporter kontakta SMHI kundtjänst

Rapportserier

SMHIs rapporter är uppdelade på sju olika serier efter ämnesområde och publik. R-serien består av RMK (Meteorologi och Klimatologi), RH (Hydrologi) och RO (Oceanografi) och är avsedd för en internationell publik. De är oftast skrivna på engelska. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi är i de flesta fall skrivna på svenska.

SMHIs rapporter är uppdelade på sju olika serier efter ämnesområde och publik. R-serien består av RMK (Meteorologi och Klimatologi), RH (Hydrologi) och RO (Oceanografi) och är avsedd för en internationell publik. De är oftast skrivna på engelska. Rapporterna i serierna Meteorologi, Hydrologi, Oceanografi och Klimatologi är i de flesta fall skrivna på svenska.

Senast publicerade rapporter

Faktablad

SMHI publicerar faktablad inom ämnesområdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Faktabladen kan beställas genom Kundtjänst, de flesta går dessutom att ladda hem i pdf-format.

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter och information av brett intresse.

Senaste Medvind

19 december 2018
16 oktober 2018
03 juni 2018
26 februari 2018
13 december 2017

Årsredovisningar

23 februari 2018
24 februari 2015
24 februari 2015
24 februari 2015

Faktablad

SMHI publicerar faktablad inom ämnesområdena meteorologi, hydrologi och oceanografi. Faktabladen kan beställas genom Kundtjänst, de flesta går dessutom att ladda hem i pdf-format.

Senaste faktabladen

Nyhetsbladet Medvind

Medvind är ett kostnadsfritt nyhetsbrev från SMHI till kunder, uppdragsgivare och samarbetspartner. I Medvind förmedlas aktualiteter och information av brett intresse.

Senaste Medvind

19 december 2018
16 oktober 2018
03 juni 2018
26 februari 2018
13 december 2017

Årsredovisningar

23 februari 2018
24 februari 2015
24 februari 2015
24 februari 2015