Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samrådsremiss för E10 vid Kiruna nya Centrum, Kiruna kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2449/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 19 januari 2017
Senast uppdaterad:

Förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik [ER 2016:20]

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2053/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 13 januari 2017
Senast uppdaterad:

Almedal-Mölnlycke, en del av Götalandsbanan, Samrådshandling för val av lokalisering

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2389/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 11 januari 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för väg 41, riskreducerande åtgärd vid Viskan, Marks kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2465/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 december 2016
Senast uppdaterad:

Samråd om vattenuttag för kommunal vattenförsörjning i vattendraget Strömmen på Öland

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2117/10.1
Departement/Myndighet : Structor Miljö Öst AB
Besvarad datum: 21 december 2016
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för uttag av sand i Skälderviken, Ängelholms kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2310/10.1
Departement/Myndighet : SGU Sveriges geologiska undersökning
Besvarad datum: 20 december 2016
Senast uppdaterad:

Inre hamnen i Norrköping - Ansökan om vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken i samband med byggnation

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2298/10.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB/Norrköpings kommun
Besvarad datum: 13 december 2016
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av E18 trafikplats Västjädra i Västerås kommun, Västmanlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2345/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 december 2016
Senast uppdaterad:

Samråd E22 Förbifart Söderköping inkl. väg 210 Skärgårdslänken

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2353/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 december 2016
Senast uppdaterad:

PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av viss radiosändare

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/2278/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen PTS
Besvarad datum: 13 december 2016
Senast uppdaterad: