Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samrådsunderlag inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Nytt biobränsleeldat kraftvärmeverk i Backa, Göteborgs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/816/10.1
Departement/Myndighet : Göteborg energi AB
Besvarad datum: 21 april 2017
Senast uppdaterad:

Preliminär Sjögeografisk/ Sjömätningsplan 2017 - 2020

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/800/10.1
Departement/Myndighet : Sjöfartsverket
Besvarad datum: 12 april 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan från Fortum Sverige AB om tillstånd till dammsäkerhetshöjande åtgärder i och vid Trängslets regleringsdamm i Älvdalens kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/320/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 4 april 2017
Senast uppdaterad:

Ansökan om tillstånd att bedriva vattenverksamhet enligt 11 kap. Miljöbalken - Ny broförbindelse över Fårösundet, Piteå kommun, Fårön 4:1 m.fl.

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/519/10.1
Departement/Myndighet : Umeå Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Besvarad datum: 24 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för ombyggnad av E4 delen Bro över Kalix älv i Kalix kommun, Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/471/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed Ostkustbanan delen Tjärnvik - Njurundabommen i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län samt Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/457/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samråd för anläggning av mötesfri landsväg Forslunda – Hissjö samt allmän parallellväg för oskyddade trafikanter Forslunda – Håkmark vid väg 363 i Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/390/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av trafiksäkerhetsåtgärder i Haddingen vid väg 363 Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/389/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 16 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för anläggning av trafiksäkerhetsåtgärder i Hissjö vid väg 363 Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2016/340/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 mars 2017
Senast uppdaterad:

Samrådsmöte för Kapacitetshöjande åtgärder E45/Rv70 Genom Mora - Mora kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/358/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 1 mars 2017
Senast uppdaterad: