Klimatanpassning

Klimatanpassning innebär åtgärder för att anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan märker av idag och de som vi inte kan förhindra i framtiden. Det är nödvändigt att både arbeta med anpassning till klimatförändringar och minskade utsläpp.

Klimatanpassningsportalen

Lagar och regler

Lagar och regler

Portal för anpassning

Professionella tjänster

Portal för anpassning

Professionella tjänster