Nyhetsarkiv

SMHI förmedlar pengar till svensk klimatanpassning

Klimat

Det blev ett stort intresse när SMHI nyligen utlyste pengar för klimatanpassning. Flera nationella myndigheter, länsstyrelser och kommuner tilldelas nu medel för att arbeta med handlingsplaner och verktyg för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny vågboj ska göra arbetslivet säkrare

Oceanografi

SMHI och Sjöfartverket har tillsammans sjösatt en ny vågboj vid Brofjordens angöring, strax norr om Lysekil på Västkusten. Längre in i fjorden finns ett stort raffinaderi och en mängd lastbåtar med lotsbehov trafikerar farleden.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för översvämningsrisk i städer utvecklas

HydrologiForskning

Ett förändrat klimat kan komma att ge fler kraftiga skyfall över Sverige. Nu utvecklar forskare på SMHI flödesprognoser som visar risk för översvämning i stadsmiljöer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan lantbruksmaskiner anpassas för ett ändrat klimat

Ett blötare klimat gör det svårare för lantbrukare att ta sig ut på åkrarna med maskiner utan att riskera att köra fast eller att skada marken. En lantbrukare i Falkenberg kan nu med hjälp av nya typer av lantbruksmaskiner minska riskerna vid blöta förhållanden. Vi beskriver lösningen i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt syrebrist i Östersjön, men inflöden har gett effekt

Oceanografi

En ny positiv trend är att de små och medelstora inflödena av syrerikt vatten till Östersjön har ökat sedan 2014. Om denna utveckling fortsätter är det mycket positivt för Östersjön och chanserna är goda att utbredningen av syrefria och syrefattiga områden minskar på sikt. Hittills har inflödena …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2017 - Bister kyla i Centraleuropa

Meteorologi

Medan Nordeuropa fick en mild månad var det bistert kallt i stora delar av Centraluropa. I bland annat Serbien och Schweiz får man gå tillbaka flera decennier för att finna en ännu kallare januarimånad. Havsisens utbredning var rekordlåg under hela månaden kring Antarktis och i princip under hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

En tidig men mild isvinter

Oceanografi

Issäsongen drog igång ovanligt tidigt, med första havsisen redan i början på november. Sedan dess har säsongen dock varit mild och istillväxten långsam.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång till observationer av Arktis klimat

HydrologiKlimatForskning

Bättre tillgång till observationer av hav, luft, vatten och ekosystem i Arktis ska ge ny kunskap om klimatet och hur det förändras i området. Ett nytt EU-projekt startar nu för att förbättra tillgängligheten till mätdata från Arktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så bidrar SMHI till Östersjöstrategin

Klimat

SMHI har en viktig roll för att EUs Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs nu i en årlig rapport till regeringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till europeisk prognostjänst för luftmiljö

Tack vare ett europeiskt samarbete, där bland andra SMHI medverkar, finns prognoser för luftmiljön i Europa. Prognostjänsten finns öppet tillgänglig på en webbsida. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad