Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

08 oktober 2019 , 08.55

Så blev årets cyanobakterieblomning i Östersjön

Sommarens blomning i Östersjön nådde sin största utbredning i slutet av juli då större delen av havet, från Köpenhamn ända till S:t Petersburg, täcktes av cyanobakterier.

04 oktober 2019 , 12.00

September 2019 - Långsam avkylning

Vattenståndet var omkring det normala vid månadens inledning men lågtryckspassager gav upphov till snabba förändringar. De högsta våghöjderna observerades i mitten av månaden då resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa. Månaden varvades av varma och kalla luftmassor vilket ledde till långsam avkylning av ytvattnet under månaden.

01 oktober 2019 , 12.09

H.K.H. Kronprinsessan Victoria namngav forskningsfartyget Svea

Onsdagen den 25 september fick forskningsfartyget Svea officiellt sitt namn av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Gullmarskajen i Lysekil. Dagen efter var det öppet fartyg för allmänheten och strax över 800 besökare passade på att gå ombord. SMHI och SLU berättade under båda dagarna om sina respektive verksamheter inom maritim forskning och miljöövervakning.

Tema havsmiljö från SMHI
08 oktober 2019 , 08.55

Så blev årets cyanobakterieblomning i Östersjön

Sommarens blomning i Östersjön nådde sin största utbredning i slutet av juli då större delen av havet, från Köpenhamn ända till S:t Petersburg, täcktes av cyanobakterier.

04 oktober 2019 , 12.00

September 2019 - Långsam avkylning

Vattenståndet var omkring det normala vid månadens inledning men lågtryckspassager gav upphov till snabba förändringar. De högsta våghöjderna observerades i mitten av månaden då resterna av den tropiska cyklonen Dorian nådde norra Europa. Månaden varvades av varma och kalla luftmassor vilket ledde till långsam avkylning av ytvattnet under månaden.

01 oktober 2019 , 12.09

H.K.H. Kronprinsessan Victoria namngav forskningsfartyget Svea

Onsdagen den 25 september fick forskningsfartyget Svea officiellt sitt namn av H.K.H. Kronprinsessan Victoria vid en ceremoni på Gullmarskajen i Lysekil. Dagen efter var det öppet fartyg för allmänheten och strax över 800 besökare passade på att gå ombord. SMHI och SLU berättade under båda dagarna om sina respektive verksamheter inom maritim forskning och miljöövervakning.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser