Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

19 november 2019 , 14.37

Stigande hav samlade experter

Detaljerade mätningar och analyser visar att havet stiger i allt snabbare takt. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under en lång tid framåt. Nyligen samlade SMHI forskare och representanter från myndigheter och kommuner för att diskutera lösningar för klimatanpassning.

08 november 2019 , 11.00

Oktober 2019 - Den första isen i norra Bottenviken

Vattenståndet var omkring det normala en stor del av månaden. Det högsta observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Vid några tillfällen kom den signifikanta våghöjden upp över 3 meter. Ytvattnet kyldes av i omgångar under månaden och vid slutet noterades tunn is i de inre vikarna av Bottenviken.

08 oktober 2019 , 08.55

Så blev årets cyanobakterieblomning i Östersjön

Sommarens blomning i Östersjön nådde sin största utbredning i slutet av juli då större delen av havet, från Köpenhamn ända till S:t Petersburg, täcktes av cyanobakterier.

Tema havsmiljö från SMHI
19 november 2019 , 14.37

Stigande hav samlade experter

Detaljerade mätningar och analyser visar att havet stiger i allt snabbare takt. Det är en utveckling som kommer att fortsätta under en lång tid framåt. Nyligen samlade SMHI forskare och representanter från myndigheter och kommuner för att diskutera lösningar för klimatanpassning.

08 november 2019 , 11.00

Oktober 2019 - Den första isen i norra Bottenviken

Vattenståndet var omkring det normala en stor del av månaden. Det högsta observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Vid några tillfällen kom den signifikanta våghöjden upp över 3 meter. Ytvattnet kyldes av i omgångar under månaden och vid slutet noterades tunn is i de inre vikarna av Bottenviken.

08 oktober 2019 , 08.55

Så blev årets cyanobakterieblomning i Östersjön

Sommarens blomning i Östersjön nådde sin största utbredning i slutet av juli då större delen av havet, från Köpenhamn ända till S:t Petersburg, täcktes av cyanobakterier.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

Mer om havsmiljö på externa webbplatser