Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

30 november 2020 , 15.22

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. SMHIs nya webbsidor ger ökad kunskap om stigande havsnivåer.

Nyis mars 2016
24 november 2020 , 11.00

Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

09 november 2020 , 11.28

Vinterprognos för Arktis presenterad på Arctic Climate Forum

Vid Arctic Climate Forum den 28-29 oktober presenterade Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N), där SMHI ingår, en summering av sommarsäsongen i Arktis med avseende på temperatur, nederbörd och havsis, samt en prognos för den kommande vintersäsongen.

Tema havsmiljö från SMHI
30 november 2020 , 15.22

Nya webbsidor om stigande havsnivåer

På grund av den globala uppvärmningen stiger havet idag och kommer att fortsätta stiga långt efter år 2100. Därmed finns ett stort behov av kontinuerligt uppdaterad information. Särskilt viktigt är detta för dem som planerar klimatanpassning, infrastruktur och bebyggelse samt natur- och kulturskydd. SMHIs nya webbsidor ger ökad kunskap om stigande havsnivåer.

Nyis mars 2016
24 november 2020 , 11.00

Ny istjänst inför ny issäsong

Inför årets issäsong lanseras en ny tjänst för havsis på smhi.se. Tjänsten Is till havs visar som tidigare en daglig analys av isläget. Nytt är att tjänsten nu också visar satellitbilder på is och ytvattentemperatur, något som varit mycket efterfrågat.

09 november 2020 , 11.28

Vinterprognos för Arktis presenterad på Arctic Climate Forum

Vid Arctic Climate Forum den 28-29 oktober presenterade Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N), där SMHI ingår, en summering av sommarsäsongen i Arktis med avseende på temperatur, nederbörd och havsis, samt en prognos för den kommande vintersäsongen.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser