Tema havsmiljö

Havsmiljö i kust och hav

från provtagning till kunskap

AKTUELLT

04 augusti 2020 , 10.00

Juli 2020 - Högt vattenstånd och höga vågor

I början av juli noterades rekordhögt vattenstånd på flera platser och även månadsmedelvärdena var ovanligt höga på några platser. Signifikanta våghöjden var ovanligt hög för att vara en julimånad och vid Väderöarna noterades ett rekordhögt månadsmedelvärde. Ytvattentemperaturerna för juli blev betydligt lägre än vad de var i juni och samtliga stationer rapporterade maximitemperaturer under 20 grader.

07 juli 2020 , 11.00

Juni 2020 - Nya rekord för ytvattentemperatur

Uppvärmningen av ytvattentemperaturen gick trögt den första veckan men sen tog den fart och under den andra halvan sattes flera rekord. Högst temperatur hade Väderöarna med 23,7ºC. Det var inte så stora variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta observerades i norr och det lägsta i söder. Det var normala signifikanta våghöjder för att vara en junimånad. De högsta vågorna observerades vid Huvudskär.

17 juni 2020 , 08.14

Cyanobakterierna har börjat blomma i Östersjön

Årets cyanobakterieblomning har börjat. Det visar satellitdata från SMHIs övervakningssystem ”Baltic Algae Watch System”.

Tema havsmiljö från SMHI
04 augusti 2020 , 10.00

Juli 2020 - Högt vattenstånd och höga vågor

I början av juli noterades rekordhögt vattenstånd på flera platser och även månadsmedelvärdena var ovanligt höga på några platser. Signifikanta våghöjden var ovanligt hög för att vara en julimånad och vid Väderöarna noterades ett rekordhögt månadsmedelvärde. Ytvattentemperaturerna för juli blev betydligt lägre än vad de var i juni och samtliga stationer rapporterade maximitemperaturer under 20 grader.

07 juli 2020 , 11.00

Juni 2020 - Nya rekord för ytvattentemperatur

Uppvärmningen av ytvattentemperaturen gick trögt den första veckan men sen tog den fart och under den andra halvan sattes flera rekord. Högst temperatur hade Väderöarna med 23,7ºC. Det var inte så stora variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta observerades i norr och det lägsta i söder. Det var normala signifikanta våghöjder för att vara en junimånad. De högsta vågorna observerades vid Huvudskär.

17 juni 2020 , 08.14

Cyanobakterierna har börjat blomma i Östersjön

Årets cyanobakterieblomning har börjat. Det visar satellitdata från SMHIs övervakningssystem ”Baltic Algae Watch System”.

Tema havsmiljö från SMHI

Marin miljöövervakning på SMHI

En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI
En kunskapsfilm och alger och algblomning, om växtplanktons roll i ekosystemet.
Källa: SMHI

Fakta om havsmiljö på smhi.se

Data om havsmiljö hos SMHI

Samarbeten kring havsmiljö

International collaborations
Förstora Bild

Mer om havsmiljö på externa webbplatser