Seminarium om SLCP i Moskva 4 mars 2014

Den 4 mars genomfördes ett seminarium om klimatpåverkande luftföroreningar, SLCP, på miljöministeriet i Moskva.

Syftet var att utveckla dialogen och samarbetet kring klimatpåverkande luftföroreningar och hur de kan åtgärdas. Ryssland har nyligen anslutit sig till det globala samarbetet för att minska SLCP, Climate and Clean Air Coalition, CCAC.

SMHI och Naturvårdsverket stod för förberedelser och genomförande från svensk sida och ledare för den svenska delegationen var svenska klimatambassadören Anna Lindstedt. I samband med mötet diskuterades även bilateralt samarbete mellan Sverige och Ryssland på luftmiljöområdet.

 

Gruppfoto av deltagarna vid det Svensk-Ryska SLCP seminariumet i Moskva 4 mars 2014.
Gruppfoto av deltagarna vid det Svensk-Ryska SLCP seminariet i Moskva 4 mars 2014. Foto Joakim Langner, SMHI