Verksamheten

SMHIs verksamhet är organiserad i sex avdelningar och tre expertfunktioner.

Samhälle och säkerhet

Verksamheten på avdelningen Samhälle och säkerhet består av observationsverksamhet, statistik och bearbetningar, prognosproduktion samt internationella samarbeten inom meteorologi, hydrologi och oceanografi. Här finns även ansvaret för SMHIs myndighetssamverkan och uppdrag från andra myndigheter samt för prognostjänster till flygsektorn. I uppgiften ingår även att beställa anslagsfinansierad verksamhet som utförs på SMHIs övriga avdelningar.

Affärsverksamhet

Avdelningen samlar SMHIs affärsverksamhet som verkar på företagsekonomiska grunder. Avdelningen utvecklar, producerar, säljer och marknadsför branschanpassade prognos- och konsulttjänster. Verksamheten präglas av WeatherSync®, dvs djupintegration med kundens verksamhet. Här finns en samlad miljökompetens. Affärsverksamhet har kunder inom bland annat infrastruktur, miljö, klimat, energi och fastighetsstyrning.

Forskning

Forsknings- och utvecklingsarbete inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi samt inom tillämpliga delar av miljöområdet. Verksamheten inkluderar klimatforskningsenheten Rossby Centre.

IT

Sammanhållen IT-verksamhet för drift & förvaltning av IT-infrastruktur och applikationer, användar- och produktionsstöd samt systemutveckling.

Ekonomi

Avdelningens verksamhet omfattar ekonomistyrning, redovisning, ekonomiadministration samt kontor/fastigheter.

Personal

Avdelningens verksamhet omfattar strategiska personalfrågor, administration och verksamhetsstöd.

Övergripande funktioner

SMHIs organisation innefattar även övergripande funktioner för Juridik, Kommunikation samt Verksamhetssamordning.