Ledning

Rolf Brennerfelt – Generaldirektör
Tel: +46 11 495 81 03
e-post: Rolf.Brennerfelt@smhi.se  

Susanne Karlsson – Tillförordnad chef Affärsverksamhet
Tel: +46 11 495 83 10
e-post: susanne.karlsson@smhi.se  

Bodil Aarhus Andrae – Chef Samhälle och säkerhet
Tel: +46 11 495 81 36
e-post: Bodil.Aarhus@smhi.se  

Helén Andersson – Chef Forskningsavdelningen
Tel: +46 11 495 86 31
e-post: Helen.Andersson@smhi.se

Marie Heiborn  – Ekonomichef
Tel: +46 11 495 85 40
e-post: Marie.Heiborn@smhi.se 

Annika Thunell – Chef IT
Tel: +46 11 495 81 02
e-post: Annika.Thunell@smhi.se  

Lena Bengtsson Malmeblad – Personalchef
Tel: +46 11 495 84 44
e-post: Lena.Bengtsson.Malmeblad@smhi.se  

Michael af Sandeberg – Chefsjurist
Tel: +46 11 495 81 05
e-post: Michael.af.Sandeberg@smhi.se  

Eva-Lena Jonsson – Kommunikationschef
Tel: +46 11 495 83 14
e-post: Eva-Lena.Jonsson@smhi.se 

Elin Fridahl – Verksamhetssamordnare
Tel: +46 11 495 87 15
e-post: elin.fridahl@smhi.se