Ledning

Porträttbild Håkan Wirtén

Håkan Wirtén, Generaldirektör
Tel: +46 11 495 80 00
e-post: hakan.wirten@smhi.se
 

Porträttbild Bodil Aarhus Andrae

Bodil Aarhus Andrae, Chef Samhälle och säkerhet,
ställföreträdande generaldirektör
Tel: +46 11 495 81 36
e-post: bodil.aarhus-andrae@smhi.se
 

Porträttbild Susanne Karlsson

Susanne Karlsson, Tillförordnad chef Affärsverksamhet
Tel: +46 11 495 83 10
e-post: susanne.karlsson@smhi.se
 

Porträttbild Helen Andersson

Helén Andersson,  Chef Forskningsavdelningen
Tel: +46 11 495 86 31
e-post: helen.andersson@smhi.se
 

Porträttbild Marie Heiborn

Marie Heiborn, Ekonomichef
Tel: +46 11 495 85 40
e-post: marie.heiborn@smhi.se 
 

Porträttbild Annika Thunell

Annika Thunell, Chef IT
Tel: +46 11 495 81 02
e-post: annika.thunell@smhi.se  
 

Porträttbild Lena Bengtsson Malmeblad

Lena Bengtsson Malmeblad, Personalchef
Tel: +46 11 495 84 44
e-post: lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se  
 

Porträttbild Michael af Sandeberg

Michael af Sandeberg, Chefsjurist
Tel: +46 11 495 81 05
e-post: michael.af.sandeberg@smhi.se  
 

Porträttbild Eva-Lena Jonsson

Eva-Lena Jonsson, Kommunikationschef
Tel: +46 11 495 83 14
e-post: eva-lena.jonsson@smhi.se 
 

Porträttbild Elin Fridahl

Elin Fridahl, Verksamhetssamordnare
Tel: +46 11 495 87 15
e-post: elin.fridahl@smhi.se