Ledning

Bodil Aarhus Andrae – Vikarierande generaldirektör
Tel: +46 11 495 81 36
e-post: bodil.aarhus-andrae@smhi.se  

Susanne Karlsson – Tillförordnad chef Affärsverksamhet
Tel: +46 11 495 83 10
e-post: susanne.karlsson@smhi.se  

Ulf Christensen – Tillförordnad chef Samhälle och säkerhet
Tel: +46 11 495 84 84
e-post: ulf.christensen@smhi.se  

Helén Andersson – Chef Forskningsavdelningen
Tel: +46 11 495 86 31
e-post: helen.andersson@smhi.se

Marie Heiborn  – Ekonomichef
Tel: +46 11 495 85 40
e-post: marie.heiborn@smhi.se 

Annika Thunell – Chef IT
Tel: +46 11 495 81 02
e-post: annika.thunell@smhi.se  

Lena Bengtsson Malmeblad – Personalchef
Tel: +46 11 495 84 44
e-post: lena.bengtsson.malmeblad@smhi.se  

Michael af Sandeberg – Chefsjurist
Tel: +46 11 495 81 05
e-post: michael.af.sandeberg@smhi.se  

Eva-Lena Jonsson – Kommunikationschef
Tel: +46 11 495 83 14
e-post: eva-lena.jonsson@smhi.se 

Elin Fridahl – Verksamhetssamordnare
Tel: +46 11 495 87 15
e-post: elin.fridahl@smhi.se