Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas tre gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Ledamöter i SMHIs insynsråd

Håkan Wirtén (ordförande)
Generaldirektör, SMHI

Camilla Asp
Överdirektör och vikarierande generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Karl-Johan Bondesson
Förtroendevald, Miljöpartiet

Stina Larsson
Förtroendevald, Centerpartiet

Staffan Moberg
Jurist, Svensk Försäkring

Anna Nilsson
Miljödirektör, Uppsala kommun

Stefan Nyström
Avdelningschef, Naturvårdsverket

Magnus Oscarsson
Riksdagsledamot, Kristdemokraterna

Anna Rutgersson
Professor, Uppsala universitet

Kristina Zetterström
Avdelningschef, Försvarsmakten