Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas tre gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Ledamöter i SMHIs insynsråd

Bodil Aarhus Andrae (ordförande)
vikarierande Generaldirektör, SMHI

Camilla Asp
Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Stina Bergström
Politisk sekreterare, Miljöpartiet, Uppsala kommun

Mats Brännström
Marknadsansvarig, Vattenfall vattenkraft AB

Staffan Moberg
Jurist, Svensk Försäkring

Anna Nilsson
Miljödirektör, Uppsala kommun

Stefan Nyström
Avdelningschef, Naturvårdsverket

Anna Rutgersson
Professor, Uppsala universitet

Lars Thunberg
Kommunalråd, Kristdemokraterna

Kristina Zetterström
Länsråd, Länsstyrelsen Kronoberg