Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas minst två gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Ledamöter i SMHIs insynsråd

Rolf Brennerfelt (ordförande)
Generaldirektör, SMHI

Stina Bergström
Riksdagsledamot, Miljöpartiet


Pär Holmgren
Fil.lic, Meteorolog


Anna Jöborn
Avdelningschef, Havs- och vattenmyndigheten


Ulf Moback
Landskapsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, Klimatanpassning av städer


Anna Nilsson
Civilingenjör, miljödirektör, Uppsala kommun


Cecilia Nyström
Avdelningschef, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Tord Svedberg
Verkställande direktör, IVL Svenska Miljöinstitutet


Lars Thunberg
Kommunalråd, Kristdemokraterna


Kristina Zetterström
Länsråd, Länsstyrelsen Östergötland