Kort om SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Expertmyndighetens fackområden

Meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi.

Sorterar under

Miljödepartementet

Grundades

År 1919, men har anor från 1873.

Verksamhet

  • Tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter.
  • Samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.
  • Tillämpad forskning inom ovanstående fackområden.

Produkter och tjänster

Allmänna väderprognoser och varningar, kundanpassade prognoser, analyser, utredningar, statistik, utlåtanden och yttranden, föreläsningar och utbildningar, klimatstudier och forskningsuppdrag.

Organisation

Samhälle och säkerhet, Affärsverksamhet och Forskning.

Kontor

Huvudkontor i Norrköping, kontor i Uppsala och Göteborg. Därutöver finns ett antal väderobservatörer runt om i landet.

Antal anställda

ca 611 (2021)

Omsättning

845 miljoner kronor (2020)

Uppdrag och finansiering

  • Anslagsverksamhet på uppdrag av staten.
  • Uppdragsverksamhet för andra myndigheter.
  • Affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.
  • Forskningsmedel från svenska finansiärer och EU.

Kvalitet och miljö

SMHIs ledningssystem är certifierat av Lloyds Register, LR, och uppfyller kraven i ISO 9001 och ISO 14001.

Organisationsnummer

202100 - 0696