Personuppgifter på sociala medier

SMHI använder sig av flera sociala medier för att dels nå ut med information och dels för att föra en dialog med allmänheten. 

Eftersom SMHI är en myndighet så blir kommentarer och inlägg på våra sidor i sociala medier allmänna handlingar vilket även innefattar de personuppgifter som följer med kommentaren och/eller inlägget.

SMHI förbehåller sig rätten att ta bort kommentarer eller inlägg som är av stötande eller kränkande karaktär.