Exempel på behandling av personuppgifter

Vi har tagit fram några typexempel på hur vi på SMHI behandlar personuppgifter, se nedan.

Exempel 1

Du kontaktar SMHI via ”Fråga oss” på vår hemsida. Du kan skriva under frågan med ditt namn. Du måste dock ange din emailadress när du ställer frågan så att vi kan kontakta dig. Ditt namn – om du uppger ett sådant - kommer då att publiceras på vår hemsida tillsammans med din fråga, men epostadressen publiceras inte och lämnas heller aldrig ut till tredje part. Frågan kommer sedan att hanteras i enlighet med gällande gallringsföreskifter alternativt så diarieförs och arkiveras den.

Exempel 2

Någon ringer in till SMHI för att ställa en fråga. Samtalet kopplas vidare till någon av våra experter. Namn, telefonnummer och/eller mailadress sparas då av vår kundtjänst samt i vissa fall av den expert som besvarar frågan. Beroende på hur svaret presenteras så kan detsamma komma att diarieföras och arkiveras eller gallras i enlighet med gällande föreskrifter.

Exempel 3

Någon gör ett inlägg på SMHIs sociala medier – facebook, twitter, Instagram. Som regel är inlägg att se som en allmän handling då den är inkommen till myndigheten i och med publiceringen på SMHIs digitala kanaler och personuppgifter som lämnas i samband med detta kan komma att diarieföras och arkiveras eller gallras tillsammans med informationen. I de fall då lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) är tillämplig tar SMHI omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag, se SMHIs policy kring detsamma här: kundo.se/org/smhi/content-policy/

Exempel 4

När du söker jobb på SMHI behandlar SMHI de personuppgifter du lämnar i samband med ansökan. Även ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan komma att lämnas ut om någon begär att få ta del av dem. Personuppgifterna behandlas inte längre än vad lagen kräver, dvs personuppgifter hänförliga till de som inte får den utlysta tjänsten gallras i enlighet med fastställda gallringsbestämmelser.