Dina rättigheter

Om dina personuppgifter behandlas av SMHI har du rätt att få information om hur vi behandlar dina uppgifter och att få felaktiga uppgifter rättade.

Rätt att begära att få ta del av information

Du har rätt att kostnadsfritt få information om och tillgång till de personuppgifter som SMHI behandlar om dig. Du har även rätt att begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade och i vissa fall kan du ha rätt att begära att få uppgifter raderade.

Klagomål på SMHIs hantering av personuppgifter

Om du anser att SMHI har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att anmäla detsamma till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). 

Lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan också kontakta något av våra dataskyddsombud om du har synpunkter på personuppgiftshanteringen.

Skicka e-post till SMHIs dataskyddsombud