Alla berörs vi av väder, vatten och klimat

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,  arbetar för hela samhället - för dig, myndigheter och företag. Vårt mål är att bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle. Det är en livsviktig uppgift.

AKTUELLT

Visionsbild - varumärkesplattform
Temasida
Året 2018

Lediga tjänster

Årsredovisning

SMHIs årsredovisning 2018 (1,3 MB, pdf)

NYHETER OCH TRYCKSAKER

Medvind - nyhetsblad från SMHI Nyhetsarkiv

AKTUELLT

Visionsbild - varumärkesplattform
Temasida
Året 2018

Lediga tjänster

Årsredovisning

SMHIs årsredovisning 2018 (1,3 MB, pdf)

NYHETER OCH TRYCKSAKER

Medvind - nyhetsblad från SMHI Nyhetsarkiv