WMO:s klimatrapport inför COP 25: Allvarligt läge för klimatet

Inför klimatmötet COP 25 i Madrid sammanfattar FN:s världsmeteorologiska organisation WMO klimatförhållanden under 2019 och det senaste årtiondet. Det står klart att det senaste årtiondet har präglats av exceptionell värme globalt, is som minskar och stigande havsnivåer, vilket påverkas av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. 

Medeltemperaturerna för femårsperioden (2015-2019) och tioårsperioden (2010-2019) kommer med största säkerhet bli de högsta som noterats. WMO förutsäger att 2019 är på väg att bli det andra eller tredje varmaste året som uppmätts. Medeltemperaturen i världen under januari till och med oktober är ungefär 1,1°C över förindustriell temperatur. Koldioxidhalten i atmosfären för 2018 är den högsta som noterats (407,8 ppm) och den förväntas fortsätta att öka under 2019. Koldioxiden stannar dessutom i atmosfären i fler sekler, och ännu längre i haven, och fortsätter därför påverka klimatet under lång tid framöver. 

Global medeltemperatur 2019
Global medeltemperatur – skillnader jämfört med 1850-1900. Kurvorna representerar fem olika dataset där HadCRUT, NOAAGlobalTemp och GISTEMP bygger på observationer och där ERA5 och JRA-55 är så kallade återanalyser. Illustration WMO/Met Office Förstora Bild
Erik Kjellström
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI

– Rapporten visar på ett allvarligt läge med en fortsatt snabb och kraftig global uppvärmning. Den pekar också på flera negativa effekter av uppvärmningen med påverkan på både samhälle och naturmiljö. Den utgör på så sätt ett viktigt underlag för beslutsfattarna som samlats i Madrid för att komma fram till hur klimatpåverkan kan minskas, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI. 


– Om vi inte vidtar akuta klimatåtgärder nu, är vi på väg mot en temperaturökning på mer än 3°C i slutet av seklet, med allt mer skadliga effekter på människors välbefinnande. Vi är inte i närheten av att uppfylla Parisavtalets mål, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande. 

Konsekvenser av ökad medeltemperatur i världen


WMO pekar på en lång rad konsekvenser av den ökade globala medeltemperaturen under 2019. Fortsatt ökad försurningsgrad i haven, höjd havsnivå, liten havsisutbredning både i Arktis och Antarktis och en fortsatt minskning av Grönlandsisens massa. Rapporten pekar också på många extremhändelser under 2019 som ligger i linje med vad ett allt varmare klimat förväntas ge, till exempel värmeböljor och utbredd torka, men också stora områden med ovanligt mycket nederbörd och översvämningar till följd.


– Det står klart att den globala uppvärmningen redan har lett till stor påverkan på naturmiljö och samhälle. Rapporten pekar på att flera klimatrelaterade risker ändras väsentligt när den globala medeltemperaturen ökar. Exempel som tas upp handlar dels om ökade hälsorisker till följd av värmeböljor, dels om negativ påverkan på världens livsmedelsförsörjning och dessutom om att extrema väderhändelser och långsiktiga klimatförändringar tvingar människor från deras hem, säger Erik Kjellström. 


I mars 2020 kommer WMO att publicera en slutgiltig version av "Statement on the State of the Global Climate" med kompletta data från 2019.