Mängden växthusgaser i atmosfären fortsätter öka även i år

Nivåerna av växthusgaser i atmosfären fortsätter öka, enligt världsmeteorologi-organisationen WMO. WMO menar att utvecklingen innebär att framtida generationer kommer att möta allt svårare effekter av klimatförändringen, som stigande temperaturer, mer extremt väder, problem med vatten, havsnivåhöjning och påverkan på ekosystemen till havs och på land.

Enligt WMO:s “Greenhouse Gas Bulletin” var den globala genomsnittliga koncentrationen av koldioxid 407.8 ppm (parts per million) 2018, jämfört med 405.5 ppm 2017. 

Människan påverkar utsläppen

Jämfört med förindustriell tid (WMO refererar i sin sammanställning till år 1750) är mängden koldioxid 47 procent större. Ökningen av koldioxid i atmosfären beror främst på människans förbränning av fossila bränslen.
Förutom koldioxid är metan en av de viktigaste växthusgaserna. Enligt WMO sker cirka 40 procent av utsläppen av metan naturligt till atmosfären, via till exempel våtmarker och termiter. Ungefär 60 procent av metanutsläppen kommer från mänsklig aktivitet som boskapsuppfödning, risodling, utvinning av fossila bränslen och förbränning av biomassa.

Koldioxid stannar i atmosfären i århundraden, och ännu längre i haven.
Sedan 1990 har växthusgasernas uppvärmande effekt på klimatet ökat med 43 procent. Koldioxid står för 80 procent av den ökningen, enligt WMO som refererar till amerikanska National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Diagram om koldioxid från Greenhouse Gas Bulletin november 2019
Diagrammet till vänster visar genomsnittlig koncentration av koldioxid för varje månad från 1984 till 2018. De blåa prickarna visar faktiska månadsmedelvärden, den röda linjen visar utvecklingen efter att säsongsvariationen tagits bort. Det högra diagrammet visar den årliga ökningen från 1984 till 2018. Illustration WMO Förstora Bild

Utsläppen alldeles för höga

”Det finns inga tecken på att mängden växthusgaser i atmosfären skulle minska, trots alla åtaganden som gjorts utifrån Parisavalet. Vi måste gå från ord till handling och öka ambitionsnivån”, säger WMO:s generalsekreterare Petteri Taalas, i ett pressmeddelande från WMO.

Petteri Taalas påpekar också att senast jorden upplevde en jämförbar koncentration av koldioxid var för 3 - 5 miljoner år sedan. Då var temperaturen 2 – 3°C högre och havsnivån var 10 - 20 meter högre än idag.

– Koncentrationerna av växthusgaser fortsätter att öka och utsläppen är fortsatt alldeles för höga. De samlade nationella åtagandena som finns idag räcker inte för att nå målet om att begränsa uppvärmningen till 2 grader Celsius, än mindre 1,5 grader, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.