WMO bekräftar att de fyra senaste åren är de fyra varmaste som uppmätts

De fyra senaste åren är de varmaste som uppmätts enligt en sammanställning från världsmeteorologiorganisationen WMO. Det är ett tydligt tecken på en fortsatt långsiktig klimatförändring orsakad av höga halter av växthusgaser i atmosfären.

Världsmeteorologiorganisationen WMO har analyserat fem ledande internationella datamängder som visar att den globala genomsnittliga medeltemperaturen år 2018 var cirka 1,0 °C (± 0,13 °C) varmare än förindustriell tid (1850-1900). 2018 rankas därmed som det fjärde varmaste året sedan mätningarna inleddes.

Temperaturdiagram som visar skillnader för global medeltemperatur 1850-2018
Global medeltemperatur enligt fem internationella datamängder. Förändringen i global medeltemperatur jämförs med förindustriell tid (1850-1900). Illustration Met Office Förstora Bild

– Den långsiktiga temperaturutvecklingen är betydligt viktigare än rankningen av enskilda år, och den här trenden är uppåtgående. De 20 varmaste åren i som uppmätts har inträffat under de senaste 22 åren. Uppvärmningen under de senaste fyra åren har varit exceptionell både på land och i havet, säger WMOs generalsekreterare Petteri Taalas i ett pressmeddelande.

WMO ger ut sin fullständiga sammanfattning om klimatet i mars 2019 i rapporten State of the Climate. Den rapporten kommer att ge omfattande översikt över temperaturvariationer och trender, extrema väderhändelser och viktiga indikatorer på långsiktiga klimatförändringar, såsom ökad koldioxidkoncentration i atmosfären, havsisen i Arktis och Antarktis, havsnivåhöjning och försurning av haven.