2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

2018 var det fjärde varmaste året som uppmätts, med en global medeltemperatur på 14,7 °C enligt Copernicus klimattjänst, Copernicus Climate Change Service. Det är endast 0,2 °C lägre än 2016 som är det varmaste året som noterats. De senaste fem åren har den globala medeltemperaturen varit 1,1 °C högre än den förindustriella medeltemperaturen.

– Att det ska bli varmare och varmare är det vi förväntar oss av den globala uppvärmningen. Därför är det inte så konstigt att det fyra senaste åren också är de varmaste. Att de senaste fem åren är i medeltal 1,1 grad varmare visar också att 1,5 graders uppvärmning inte ligger så långt in i framtiden, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI Rossby Centre.  

För Europa var medeltemperaturen för 2018 mindre än 0,1 °C lägre än de två varmaste åren som noterats, 2014 och 2015.

Karta med lufttemperatur två meter över havsnivå för 2018, relativt medeltemperatur 1981-2010 enligt Copernicus
Lufttemperatur två meter över havsnivå för 2018, relativt medeltemperaturen för jämförelseperioden 1981-2010. Illustration Copernicus klimattjänst vid det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF. Förstora Bild

Koldioxidkoncentrationen i atmosfären fortsätter att stiga under 2018. Ökningstakten var 2,5 ppm/år (±0,8), enligt Copernicus atmosfärsövervakningstjänst CAMS.

Copernicus klimattjänsts sammanfattning av 2018.

Resultaten från Copernicus är i linje med världsmeteorologiorganisationen WMO:s respektive Global Carbon Projects rapporter från november 2018.