Webbinarium om IPCC:s delrapport 2021 - Den naturvetenskapliga grunden

Det webbsända seminariet torsdagen den 2 september 2021 kl 13.00-16.15

är ett samarbete mellan SMHI, Stockholms universitet (SU) och Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS). Du behöver inte anmäla dig i förväg. 

Program den 2 september

Framsida på IPCC:s rapport "The Physical Science Basis"
IPCC:s rapport "Climate Change 2021: The Physical Science Basis"

13.00    Välkommen
Erland Källén, MISU

13.05    Introduktion till IPCC 
Lena Lindström, SMHI

13.20    Main conclusions from the IPCC WG1 report 
Deliang Chen, Göteborgs universitet

13.45    Paus

14.00    Theme 1 - Projections, climate models and climate sensitivity
Thorsten Mauritsen, MISU

14.15    Theme 2 - Glaciers and sea-level
Tamsin Edwards, King’s College, London, UK

14.30    Theme 3 - Carbon cycle including permafrost
Gustaf Hugelius, Stockholms universitet

14.45    Theme 4 - Shortlived radiative forcings including aerosols
Laura Gallardo, University of Chile, Santiago

15.00    Paus

15.15    Theme 5 - North Atlantic including AMOC, the Arctic and Nordic countries
Jens Hesselbjerg-Christensen, Köpenhamns Universitet

15.30    Paneldiskussion och allmän diskussion         
Hur skiljer sig den nya rapporten från det vi visste tidigare? Vilken roll spelar det för samhället att den naturvetenskapliga kunskapen om klimatändringar ökar?

Paneldeltagare: 

Johan Kuylenstierna, ordf Klimatpolitiska Rådet, SU
Ingrid Petersson, GD FORMAS
Mattias Frumerie, Miljödepartementet, Sveriges klimat chefsförhandlare
Annika Digréus, SR miljöjournalist
Leo Rudberg, Fältbiologerna

Moderator: 

Erik Kjellström, SMHI