Vinterprognos för Arktis presenterad på Arctic Climate Forum

Vid Arctic Climate Forum den 28-29 oktober presenterade Arctic Regional Climate Centre Network (ArcRCC-N), där SMHI ingår, en summering av sommarsäsongen i Arktis med avseende på temperatur, nederbörd och havsis, samt en prognos för den kommande vintersäsongen.

ArcRCC-N konstaterade att sommaren varit varmare än normalt för större delen av Arktis, och att bland annat Sibirien upplevde flera kraftiga värmeböljor. Kraftig uppvärmning av ytvattnet under juni, juli och augusti ledde till den näst minsta havsisutbredningen i Arktis sedan mätningarna startade 1979. Nederbörden varierade kraftigt i området och utfallet var svårt att fånga i den tidigare prognosen som gjordes för sommaren.

Temperaturer över det normala

För den kommande vintersäsongen indikerar de modeller ArcRCC-N har sammanställt en fortsättning av temperaturer över det normala för hela Arktis. Man ser även indikationer på en vintersäsong som generellt är nederbördsrikare än normalt i de flesta områden.

- Detta får konsekvenser på havsisen under perioden, till exempel  förväntas isläggningen starta senare än normalt för flera av de yttre havsområdena i Arktis och den maximala havsisutbredningen förväntas vara under eller nära normal, säger Isabella Grönfeldt, oceanograf på SMHI och SMHIs representant i ArcRCC-N.

Prognos för havsisen i Östersjön

Ett extra fokus under årets Arctic Climate Forum var tillägget av en prognos för havsisen i Östersjön. Det finska meteorologiska institutet, FMI, har med hjälp av en europeisk modell och historisk isstatistik, från bland annat SMHI, prognostiserat en isvinter som blir mildare än normalt.

Vinterprognoser sedan 2018

ArcRCC-N gör, sedan nätverket bildades 2018, säsongssammanfattningar och säsongsprognoser för Arktis då sådana tidigare saknades för området. I skapandet av en prognos tar man hänsyn till tillgängliga observationer, historiska trender och analysresultatet av flera globala modeller kombinerat med regional expertkompetens. Resultatet blir ett samlat budskap som kan ge stöd i beslut i ärenden som till exempel rör transporter, infrastruktur eller vardagslivet för ursprungsbefolkningar i Arktis.